COVID-19 jako nemoc z povolání: nejde „jen“ o sto procent

image: 
(níže ke stažení jako leták, spolu se stanoviskem Společnosti pracovního lékařství k COVIDu-19 jako nemoci z povolání)

Je to docela složitý proces (postup shrnujeme níže), ale vyplatí se. Když si vymůžete (pokud jste se v nemocnici koronavirem nakazili a máte příznaky) uznání COVID-19 za nemoc z povolání:

a) dostanete zpětně proplaceno do sta procent mzdy/platu
b) budete lépe krytí do budoucna; nikdo totiž stále neví, jaké mohou být následky prodělaného onemocnění.
A přihlásit se o uznání nemoci z povolání je definitivně vyjádření, že známe svou cenu. Pracujeme v náročných a rizikových podmínkách (a to, co se děje mimo nemocnice, nám to neulehčuje). Přehlížet to není známka „hrdinství“.
 

Faktická stránka: kdy je COVID-19 nemocí z povolání

Pro COVID-19 jako nemoc z povolání je podstatné stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství JEP. To to stanovisko v zásadě říká, že nemocí z povolání COVID-19 je, když:
- pracující měl laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19 a
- zároveň měl klinické příznaky a
- prokazatelně přišel do úzkého profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou s prokázanou pozitivitou na COVID-19 v inkubační době tohoto pacienta nebo jiné osoby nebo v době manifestních projevů nemoci.
 

Formální stránka: jak se postupuje, aby byl jako nemoc z povolání uznán

Podobně jako v případech jiných nemocí z povolání musí žadatel:
a) zaslat žádost, nejlépe přes praktického lékaře, příslušnému středisku nemocí z povolání (jejich seznam najdete tady);
b) vyčkat na pozvánku k vyšetření na středisku a dotazník;
c) dostavit se na osobní konzultaci na středisku, s sebou je třeba donést:
vyplněný dotazník, potvrzení o délce pracovní neschopnosti, výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře, zejména popis průběhu infekčního onemocnění; kopie výsledků všech PCR testů COVID – 19 z laboratoří, včetně negativních; pokud proběhla hospitalizace, zprávu o ní;
d) vyčkat na vyjádření, které uznání doporučuje nebo nedoporučuje.
e) vyčkat na epidemiologické šetření, které konečně rozhodne, zda bude či nebude Covid -19 uznán nemocí z povolání; jeho součástí je zjišťování, kdy zaměstnanec nastoupil do zaměstnání; datum vstupní prohlídky; jméno lékaře, který ji provedl, s jakým závěrem; pracovní pozice; periodické prohlídky zaměstnance, jméno lékaře, který je provedl, s jakým závěrem; pracovní pozice před vznikem onemocnění, pracoviště; používané OPP; činnosti, které zaměstnanec vykonával.
 

INICIATIVNÍ STRÁNKA:

Předpisy, normy jsou jedna věc. Nejen proto, že proces je docela komplikovaný a zdlouhavý, ale i proto, že vedení nemocnice, závodní nebo jiní praktičtí lékaři nemusejí být z mnoha důvodů vždy tak úplně nápomocní, se určitě se vyplatí prosazovat svoje zájmy pospolu, dohromady. Ne separovaně, individuálně.
 
Kolektiv = víc hlav, víc zkušeností, víc síly, trpělivosti, razance. V rámci odělní nebo i napříč nemocnicí. A třeba to nemusí skončit u uznání nemoci z povolání.
 

Hodně sil do boje proti koronaviru i za lepší podmínky pro nás.