Leták: covid-19 jako nemoc z povolání - kdo má nárok a proč se nenechat vedením odradit

image: 

Se stejnou zodpovědností, s níž čelíme covidu, bychom měli přistupovat k vlastním potřebám.

LETÁK V PDF STAHUJTE TADY   -   LETÁK V PDF STAHUJTE TADY

Proč o uznání nemoci z povolání žádat:

Důvody jsou dva:
::: Zaprvé dostaneme dodatečně proplaceno 40 procent platu/mzdy. Za dobu nemoci jsme dostávali jen 60 procent.
::: Zadruhé budeme lépe krytí do budoucna, nikdo totiž neví, jaké pozdější následky bude covid-19 mít: poznamená se na našem zdraví, zúží nám pracovní možnosti, znemožní nám práci? Když nebude vedený jako nemoc z povolání, nikoho to nebude zajímat.
 

Co slýcháme od vedení a co s tím:

„Stejně si to roznášíte mezi sebou“, také „jen na sebe prozradíte, že jste se špatně chránili“, dokonce „sobecky zneužíváte situace“. Odrazování, zastrašování, obviňování. I taková bývá reakce našich nadřízených i lékařů. Jako by to měli platit ze svého! Jako by to ukrojilo z moci jejich funkcí, kdyby se těm, kdo se nakazili, dostalo aspoň nějaké jistoty!
 
Co s tím? Dát se dohromady zdola, s kolegyněmi a kolegy. Vyjasnit si pospolu především to:
::: že žádosti podává zaměstnanec (nebo jeho praktický lékař) – ne nadřízení ani lékaři ani vedení;
::: že o nich rozhoduje středisko nemocí z povolání – ne nadřízení ani lékaři ani vedení;
::: že prokazovat se bude pouze to, a) že jsme byli pozitivně testováni a zároveň měli příznaky a b) že jsme prokazatelně přišli do úzkého profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou (se sestrou, sanitářem, uklízečkou, lékařem, na sále, na sesterně, v jídelně…) s prokázanou pozitivitou na covid-19 v inkubační době nebo v době manifestních projevů nemoci – nebude se zkoumat, od koho přesně jsme se nakazili a jak.
To jsou ryze „technické“, formální body. Tak jasně mluví klíčový dokument.
 
Kromě toho je důležité nechat promluvit vlastní rozum: Vyplatí se zvednout hlavu a chránit se (teď), s našimi případnými pozdějšími problémy nám nadřízení nepomohou. A jde též o důstojnost.
 
Zkušenosti z terénu
  • Staniční se to vyložilo hned na provozce
Staniční na covidu nás nejen odrazovala („nepočítejte s tím, že vám to někdo uzná“), ale i zastrašovala („když je to takhle hromadné, bude asi chyba někde u vás“). Ve vší slušnosti (a taky přísnosti) se proto hned na místě holkám vyložilo, že žádosti rozhodně má cenu podávat (větší riziko je to nezkusit) a že o nich rozhodně nebudou rozhodovat nadřízení.
 
Reakce staniční? Mlčení. Bylo fajn, že to zaznělo, bylo to na střídání služeb, takže to slyšela hromada lidí. A ještě se to zopákne.
ze schůzek Iniciativy
  • Když si necháme líbit tohle, co přijde příště?
- Nejvíc mě na postoji vedení urazilo, že o něco chci žádat po 18 letech práce v nemocnici. Nikdy jsem nic nechtěla. Až teď, když jde o tak vážnou věc – a uslyším, že jsme supi?
- Nesmí se to tak nechat už proto, že když vedení projde takováhle nehoráznost – potom si dovolí úplně všechno. A my jim dáme najevo, že si necháme úplně všechno líbit.
- Je potřeba si s chladnou hlavou říct: Co nám mohou udělat? Zastřelí nás? Mohou nám sáhnout na peníze? Vyhodit nás? Nemají důvod. A trapnost a nemohoucnost hlášky „za branami je sester spousta“ je dneska tak očividná…                                             
ze schůzek Iniciativy

Jak podat žádost:

Přesný postup najdete na našem webu: organizujemese.cz/covid-jako-nzp
(vyjádření Společnosti pracovního lékařství k covid-19 jako nemoci z povolání najdete tamtéž)

 

►rozesílejte–tiskněte –šiřte◄
►ozvěte se◄
Žádosti se podávají individuálně, ale vyplatí se být v kontaktu, vědět, jak to kde vypadá, co kde vedení zkouší. Jaké jsou reakce vedení u vás? Co na to kolegyně, kolegové?
Iniciativa sester – Neodcházíme, organizujeme se!
web: organizujemese.cz ::: Facebook: Iniciativa sester ::: e-mail: iniciativa.sester@seznam.cz