Sanitáři C.O.S.: Cestou k řešení jsou tabulky. A děkujeme všem, kdo vidí, že do týmu patří všechny profese

(vyšlo ve třiadvacátém čísle novin Iniciativa)

Vážená paní předsedkyně představenstva, vážené odbory, vážená Iniciativo sester,

předem vám děkujeme za váš drahocenný čas k přečtení tohoto dopisu.

My sanitáři, pracující na operačních sálech v KKN, bychom vás chtěli informovat o situaci nižšího zdravotního a nezdravotního personálu v KKN. Na podzim roku 2012, kdy byl otevřen nový pavilón akutní medicíny v KKN, jsme byli přesunuti do nových prostorů operačních sálů. Byl nám nabídnut přechod z třísměnného pracovního provozu na ranní provoz s pohotovostními službami. Po třech letech jsme pohotovostní služby vypověděli z důvodu nízkého paušálu, který byl nastaven v roce 2012 – po opětovném upozorňování nám nebyl navýšen. Od 1. června 2016 jsme opět ve třísměnném provozu, na C.O.S. jsme nikdy nedosáhli plného počtu devíti sanitářů.

Proto v KKN potřebujeme co nejrychlejší nastavení finanční situace skrze STÁTNÍ TABULKY, nejen pro střední, ale hlavně i pro nižší zdravotnický personál a pro nezdravotnický personál. Tato situace by měla uklidnit a doplnit stav chybějícího personálu na všech odděleních. Podle našeho názoru je to jediná výchozí cesta ze špatné personální situace v naší nemocnici.

Zavírání oddělení nebo jejich slučování je krátkodobé řešení. I výpomoc jiných kolegů sanitářů je krátkodobý počin, ne dlouhodobé řešení situace.

V závěru chceme poděkovat všem, hlavně Iniciativě sester, za to, že si jsou od začátku vědomi toho, že nemocnice není jen o určité skupině pracujících, ale o všech pozicích na všech odděleních v naší nemocnici.

JSME JEDEN TÝM, bez ohledu na profese.                                                            

s pozdravem sanitáři z C.O.S:

Kamil Malý, Ondřej Vančo, Jakub Holoubek, Dušan Nagy, Filip Řehák, Michal Kverka