Nesrovnalosti, nepravdy, nezodpovězené otázky: k reakci paní předsedkyně KKN Samákové

K odpovědi předsedkyně představenstva KKN Jitky Samákové ohledně nastavení kariérního řádu

I když jsou nesrovnalosti, nezodpovězené otázky a nepravdy v reakci paní předsedkyně očividné, pro pořádek je, v několika bodech, shrneme:

a) Kariérní řád je znouzectnost, která na zaměstnance zbyla po nedodržení slibu s tabulkami

Popis paní předsedkyně obrací pořadí, když říká: a) nejprve „část zaměstnanců“ navrhla kariérní řád, b) poté na něj KKN pohotově vyčlenila 20 milionů korun. Z takového jejího popisu vychází vedení KKN samozřejmě jako „maximálně vstřícné“, jako kdyby si „část zaměstnanců“ vymyslela kariérní řád – a vedení KKN na něj ochotně poskytlo dost peněz.

Realita však byla docela jiná. Tak to nebylo. Skutečný průběh byl takovýto:

  1. nejprve vedení kraje a KKN ohlásilo, že nedodrží svůj dlouhé měsíce opakovaný slib zavedení upravených státních tabulek a personál podvede
  2. poté vedení KKN nabídlo, že má k dispozici 20 milionů korun, z nichž dá 10 milionů na mzdy
  3. díky postoji Iniciativy sester se vedení uvolilo dát na mzdy všech 20 milionů
  4. vedení KKN přitom nabídlo, že se peníze rozdělí podle návrhu Iniciativy sester
  5. o návrhu Iniciativy se následně, během prosince a ledna vedla docela složitá jednání (která nebyla ze strany vedení vždy rychlá, transparentní a bezchybná – čísla vedení ne vždy seděla).

 

b) Kariérní řád podle Iniciativy sester nemohl mladým sestrám uškodit

Není to poprvé, co se vedení snaží „vzít v ochranu“ mladé sestry před plány Iniciativy sester – a postavit je proti Iniciativě. V případě upravených státních tabulek („upravených“ právě proto, aby mladým sestrám neuškodily) se to vedení nepovedlo. Nemůže se to povést ani v případě kariérního řádu – návrh Iniciativy by mzdy mladých sester v žádném případě nesnížil a nesníží. Tečka.

 

c) Proč nám KKN nezavádí peníze podle státních tabulek – ale odpočty ze mzdy navázané na státní tabulky nám zavádí?

Je nelogické nepřiznat tabulky, ale ze mzdy podle nich strhávat.

Absurditu onoho kroku paní předsedkyně opět, ani v této své druhé odpovědi Iniciativě, nevysvětluje.

 

Tolik ke kariérnímu řádu. Obecně je třeba dodat ještě toto:

d) Všechna přidání vzešla díky tlaku Iniciativy sester

Bilancování paní předsedkyně přičítá všechny mzdové výdobytky „vlastní iniciativě zaměstnavatele“. Je náhodou, že ke všem finančním přilepšením došlo až poté, co za zlepšení mezd začala bojovat Iniciativa sester, a během onoho boje? Je náhodou, že před vznikem a aktivitou Iniciativy sester kraj ani vedení KKN „z vlastní iniciativy“ mzdy ani podmínky personálu příliš nezajímaly? Realistická odpověď zní: samozřejmě to není náhoda. Víme o jediném kroku, který vzešel opravdu „z vlastní iniciativy“ KKN a kraje: je jím nedodržení tabulkového slibu.

 

e) Ve své bilanci se paní předsedkyně chlubí 10procentním zvýšení mezd. To není nic, co by mohl kraj či vedení KKN prezentovat jako svůj dar personálu. Víme, že jako svůj milodar kraj houževnatě a neférově prezentoval již loňských 10 procent navíc (které jsme ovšem dostaly od března místo od ledna, opět díky tlaku Iniciativy). V obou případech platí: k navýšení peněz dojde díky změně úhradové vyhlášky, ne z milosti nebo peněz kraje či KKN. Tečka.

Iniciativa sester, 9. února 2018

**********

vyjádření paní předsedkyně Samákové

V Karlových Varech, dne 8. února 2018

Odpověď předsedkyně představenstva KKN Ing. Jitky Samákové na dotaz k nastavení kariérního řádu v Karlovarské krajské nemocnici:

Protože se do konce roku nepodařilo uzavřít kolektivní smlouvu na nadcházející období, od 1. 1. 2018 by se mzdy zaměstnanců KKN odvíjely od kolektivní smlouvy pro rok 2017. I přesto Karlovarský kraj a vedení společnosti učinily z vlastní iniciativy hned několik vstřícných kroků vůči zaměstnancům nemocnice.

1. Vedení KKN plně akceptovalo návrh kariérního řádu předložený ze strany části zaměstnanců společnosti. Ten upravuje výši mezd podle odpracovaných let a dosaženého vzdělání.

2. Karlovarský kraj následně uvolnil částku 20 milionů korun na tento kariérní řád.

3. Podle kariérního řádu, tak jak byl navržen ze strany části zaměstnanců, by se ale zejména služebně mladým sestrám ve skutečnosti mzdy naopak snížily. Snižování mezd je ale z pohledu nemocnice zcela nepřijatelné. Nad kariérní řád jsme nastavili systém, kdy pokud sestra v současné době pracuje na stejném oddělení, kde vykonává stejnou práci (např. sestra na ARO bez vzdělání ARIP), bude k ní společnost přistupovat stejně. Tedy, že bude zařazena do stejné (v daném případě do vyšší) platové třídy. Pro zajištění opravdu kariérního řádu a také rovnosti mezi sestrami, bylo dodrženo hledisko stupně vzdělanosti.

4. Ačkoliv nedošlo dosud k uzavření kolektivní smlouvy, vedení nemocnice z vlastní iniciativy rozhodlo, že od 1. 1. 2018 dojde

• k navýšení základních mezd všech zaměstnanců o 10 procent,

• u ošetřovatelského personálu a sanitářů k dalšímu navýšení o celkem 20 milionů Kč/rok, což znamená v průměru další 2.000 Kč/měsíc u sestry,

• k navýšení odměny za pohotovostní služby o 5 procent,

• k navýšení odměny za lékařské pohotovostní služby o 10 procent,

• bude zachován příplatek za směnnost ve výší 2000 Kč měsíčně, který se v KKN týká i nesměnných zaměstnanců,

• zůstanou i po 1. lednu zachovány beze změny veškeré osobní příplatky.

5. Vedení Karlovarské krajské nemocnice o tomto rozhodnutí informovalo odborové organizace působící v KKN, a přesto že jde o jednostranné rozhodnutí ze strany zaměstnavatele, společnost ho bezvýhradně dodržuje.

Bez ohledu na stav kolektivního vyjednávání, jsme díky těmto vstřícným krokům dosáhli, ve vazbě na ekonomickou situaci nemocnice, nejvyššího možného nárůstu mezd pro rok 2018. A z mého pohledu jsou tyto kroky zcela jasným dokladem pozitivního přístupu zřizovatele i zaměstnavatele k nastalé situaci.

Děkuji všem za konstruktivní jednání. Ing. Jitka Samáková předsedkyně představenstva KKN