Prohlášení chebské interny: zůstáváme ve výpovědní pohotovosti (14. února 2017)

Vážený pane řediteli, paní hejtmanko, pane zdravotní rado, paní doktorko, ostatní adresovaní.

Čtrnáctého 14. 2. 2017 se sešel kolektiv interního oddělení chebské nemocnice, aby se společně vyjádřil k rozhodnutí vedení KK, plánovanému navýšení rozpočtu KKN, dovolte mi, abych Vám sdělila, na čem se kolektiv dohodl.

Nejprve úryvek z tisku: „ Po jednání se zdravotníky v chebské nemocnici se vedení kraje zavázalo k tomu, že bude hledat cestu k řešení personálního zajištění jednotlivých oddělení a k možnému zvýšení platů. Výsledkem je, že kromě navýšení platů o 10 procent od 1. března 2017 posílí kraj rozpočet Karlovarské krajské nemocnice o dalších 10 milionů korun. Peníze bude muset management nemocnice využít výhradně na platy středního zdravotnického personálu.“

V tiskovém prohlášení je mimo jiné zmíněno: „Dohlédneme na to, aby peníze rozdělil management nemocnice právě střednímu zdravotnickému personálu a na těch odděleních, kde je posílení platů nejvíce zapotřebí“

Při tom na schůzce zástupců nemocnice s politiky bylo jasně řečeno, že posílení je nutné na všech odděleních nemocnice, protože deficit ve mzdách zdravotních sester a asistentů chebské nemocnice oproti okolním zařízením je minimálně 5 tisíc korun.

Několik konkrétních neoficiálních údajů získaných od kolegů a kolegyň, pro představu. (oficiální informace některá zařízení odmítla poskytnout):

LDN CARVAC Aš poskytuje svým sestrám a asistentům nástupní plat 20 000 korun, k tomu od ledna 2017 10% navýšení tj. 22 000 korun, osobní hodnocení 2 - 3 0000 korun, jednorázový stabilizační příspěvek 10 000 korun a měsíční stabilizační příspěvek 3 000 korun bez časového omezení, dopravuje své zaměstnance z Chebu zdarma tam i zpět. (27 000 – 28 000)

AMICA CENTRUM Cheb poskytuje svým sestrám nástupní plat 21 800 korun, od ledna 2017 10% navýšení tj. 23 980 korun, osobní ohodnocení 3 000 – 6 000 korun. (26 800 – 29 800)

Domov Pro seniory Hranice u Aše nabízí zdravotnické asistentce nástupní plat 16 700 korun a osobní příplatek, z jejich veřejně přístupných dokumentů je dohledatelná průměrná hrubá měsíční mzda SZP v roce 2016 – 33 928 korun, plán na rok 2017 je 36 694 korun.

Lázně Františkovy Lázně nabízí registrovaným sestrám základní plat 20 000 korun, prémie 3 – 4 000 korun, 700 korun jazykový příplatek a osobní motivační příspěvek (24 000 +) další lázeňské benefity bazén, sauna, masáže…

Lázeňský dům Pawlik nabízí sestrám základní plat 30 000 korun, osobní motivační příplatek a zmíněné benefity

Lázeňský dům Imperial nabízí základní plat 21 000 korun, osobní příplatek a benefity

Lázeňský dům Monti nabízí základní plat 25 000 korun, osobní příplatek a benefity

Vojenský lázeňský ústav nabízí základní plat 27 000 korun, osobní příplatek a benefity…

V ostatních zařízeních našeho regionu je situace velmi podobná.

KKN nabízí nyní svým registrovaným sestrám základní mzdu ve výši 18 550 korun, osobní příplatek v průměru 1 600 korun, od března 2017 s 10% navýšením bude základní mzda registrované sestry 20 500 korun, výše osobního příplatku se nemění (22 100), zdravotnickým asistentům je poskytnuta základní mzda 13 700, osobní příplatek v průměru 1 000 korun, od března 2017 s 10% navýšením bude jejich základní mzda 15 100 korun, také máme zaměstnanecké benefity.

Průměrný deficit platů SZP v KKN oproti uvedeným zařízením je v neoficiálních číslech 5 429 korun.

Nemocnice je v povědomí zdravotníků všeobecně vnímána jako jeden z nejhůře platících zaměstnavatelů v regionu, znovu nutno dodat, že zde máme lázeňská zařízení ve 3 městech a nedaleko hranic v Německu uplatnění ve zdravotnických zařízeních s velkým podílem českých zdravotníků…. Při výběru zaměstnání či zvažování změny, nehraje roli jen výše nástupní mzdy, nutno také vzít v úvahu pracovní zatížení, týdenní fond pracovní doby a celkovou náročnost práce, v tomto ohledu je nemocnice na tom opět nejhůře.

Pokud schválí krajské zastupitelstvo navýšení rozpočtu KKN o zmíněných 10mil. korun, polepší si každá sestra a asistent v celé KKN o cca 1 000 korun měsíčně, což nejen situaci nezklidní, ale myslíme si, že může dojít k pravému opaku. Co je ale jisté a co hlavně nás trápí, že toto navýšení rozhodně do nemocnice absolventy zdravotnických škol a nové zaměstnance nepřiláká. V tiskovém prohlášení politiků se vůbec nehovoří o ošetřovatelkách a sanitářích, bez kterých se žádný provoz zdravotnického zařízení neobejde a jejichž mzdy v KKN se při porovnání s okolními zařízeními pohybují v podobném deficitu jako mzdy sester a asistentů.

Vnímáme pozitivně skutečnost, že jsou si političtí zástupci KK vědomi závažnosti situace v naší nemocnici a že ji hodlají řešit, nabízené řešení ale nevidíme jako dostačující. Budeme vyčkávat na zprávu z jednání Asociace krajů s vládou a zatím jsme jako kolektiv rozhodnuti setrvat ve výpovědní pohotovosti k 28. 2. 2017.

Za kolektiv interního oddělení Miroslava Korseltová

V Chebu 14. 2. 2017