Ortopedie: Potrestání se dotýká nás všech. Musí být okamžitě zrušeno

Cítíme jako svoji povinnost vyjádřit se k neoprávněnému potrestání  zdravotní sestry a dlouholeté zaměstnankyně KKN Hany Jílkové z ORL ambulance.

Byla potrestána za vylepení cedule s informacemi pro průchozí pacienty, kudy a kam se mají po nemocnici pohybovat.

Její potrestání považujeme  za nesmyslné a absurdní!

Působí na nás jako vyřizování osobních sporů ze strany nadřízené, které dlouhé dva měsíce ona cedule nijak nepřekážela a která její odstranění nepožadovala.

I nás, sester z jiných oddělení, se velmi dotýká, že k takovéto absurdní situaci vůbec může dojít. Že může být jakýkoliv zaměstnanec potrestán za snahu napomoci pacientům v orientaci!

Považujeme za samozřejmost, že bude toto nespravedlivé potrestání (vytýkací dopis i odebrání osobního ohodnocení) s okamžitou platností zrušeno!

Gabriela Smíšeková, Jitka Kazilovská, Jitka Andrejsová, Helena Lipovská, Drahuška Benediková, Michaela Silová, Kateřina Pecharová, Natalie Prasličková

(vyšlo v devětadvácátém čísle novin Iniciativa)