Urologie: Je to osobní msta ze strany vrchní sestry

My, zdravotní sestry z urologického oddělení, bychom chtěly vyjádřit plnou podporu sestřičce Haně Jílkové z ORL, která byla zcela absurdně a nespravedlivě potrestána za vyvěšení informační cedule na ORL ambulanci.

Tato nesmyslnost je o to horší, že byla zpětnou reakcí na vyslovený názor vrchní sestře. V dnešní době by mělo být nemyslitelné bát se říct svobodně svůj názor, a ještě být kvůli němu potrestán.

Osobní msta z pozice vedoucího pracovníka je nejen profesním selháním, ale hlavně ostudou, že se něco takového v naší nemocnici děje. Nesouhlasíme s udělením výtky, ani s odebráním osobního ohodnocení.

kolektiv sester urologického oddělení

(vyšlo v devětadvácátém čísle novin Iniciativa)