Sestry COS: Trest je absurdní, vytýkací dopis musí být stáhnut

Rády bychom se tímto připojily k podpoře naší kolegyně Hanky Jílkové, která byla potrestána za vyvěšení informační cedule na okno ORL ambulance. Tento trest považujeme za naprosto absurdní a nechápeme, že je tohle jednání ze strany vedení možné i v naší nemocnici. 

Zkušená sestra s letitou praxí, která věnovala nemocnici velký kus profesionální práce a kus svého života, bude potrestána za takovou maličkost? Jak je něco takového možné v dnešní době? Kam se poděla lidskost, morálka a pokora? Doufáme, že se onen nesmyslný „přečin“ setká s nápravou a vytýkací dopis bude stáhnut. Jinak je svět opravdu vzhůru nohama.

sestry COS, Karlovy Vary

(vyšlo v devětadvácátém čísle novin Iniciativa)