Příspěvek Iniciativy sester na poradě Lékařského odborového klubu

Krize v nemocnicích - a jak se k ní postavit, aby na ni věčně nedoplácel personál a pacienti, ale aby se konečně dotkla i managementů a politiků? Dostaly jsme možnost přednést příspěvk na poradě Lékařského odborového klubu. Věnovali jsme ho právě této otázce.

Vážené lékařky a lékaři,

děkujeme vám za možnost pronést pár vět, doktoru Horníkovi za jejich zprostředkování. Omezíme se na několik poznámek. Budou stručné a rázné, protože tvrdá je i realita.

  1. Managementy i politici znají rozsah krize. Účelově se ji však rozhodli dlouhodobě „řešit“ na úkor personálu, lékařského i nelékařského, a pacientů.
  2. Na argumenty, fakta, sebevýhružnější nebo sebeplačtivější svědectví z terénu managementy ani politici neslyší. To je jasný limit jakéhokoli vyjednávání a přesvědčování.
  3. Nezdá se, že by jednání na státní úrovni s vládou situaci řešilo, alespoň ne ze sesterského pohledu. Vláda nám nejspíš nepřidá ani slíbených 10 procent. Ani ty by ovšem pro řešení krize nestačily: náš stav je dlouhodobě podfinancovaný a o téměř 10 procent rostou mzdy napříč pracovním trhem.
  4. Problém je nejen plošné přidání, ale též rozdílné peníze za stejnou práci ve státních a nestátních nemocnicích a pracovní podmínky.
  5. Tím víc bychom si měli hledět přímého tlaku zdola našich nemocnic, zdola našich oddělení. Jakou může mít onen tlak, boj podobu? Pestrou: Odmítat spolupráci s managementy striktně nad úroveň náplní práce. Dodržovat zákoník práce a všechny předpisy. Odmítat jakékoli záplatování, jímž se managementy snaží krizi flikovat. Tam, kde působíme, obdobná „NE“ v praxi aplikujeme.
  6. Nadcházející kolektivní vyjednávání v nemocnicích nabídnou pro takový tlak zdola šanci.
  7. Nejde však o kampaň na týden dva. Jde nám o trvalé narovnání pracovních podmínek. S následky na provoz by si tentokrát měly poradit managementy.
  8. Pro všední provoz nemocnic je spolupráce mezi našimi profesemi, mezi lékaři a sestrami, ošetřovatelkami, sanitáři, klíčová. Nezbytná. Klíčová a nezbytná je též naše spolupráce v úsilí, v boji za lepší peníze, pracovní podmínky a péči.

Přejeme vám, ať je váš kongres přínosný,

Iniciativa sester

organizujemese.cz