Lékaři z ORL na podporu Hanky Jílkové: kauza je nafouklá a je to (neopodstatněná) perzekuce

image: 

Za Hanku se postavila řada oddělení, tato podpora má však speciální váhu. Nejen proto, že je přímo z ORL, ale též proto, že ji napsali lékaři a lékařky. Velmi si jejich vyjádření vážíme. Není jen svědectvím o Hančině práci, je též dokladem, že jakkoli jsou sestry a lékaři odlišné profese, na odděleních a ambulancích spolupracují – a je moc dobře, že se dokážou zastat. Velmi děkujeme.

Vyjádření k pracovním schopnostem s. Jílkové a kauze „cedule“

Dle našeho názoru je sestra Hana Jílková zkušená, ochotná, rychle a spolehlivě pracující sestra, schopná samostatně provádět i složitější ošetřovatelské úkony jako převazy, výměny tracheotomických kanyl, poskytování první pomoci při epistaxi apod.

Navíc je atestována v provádění audiologických vyšetření a bez její pomoci bychom nebyli schopni vyšetřovat pacienty v plné šíři ORL problematiky.

K její práci nemáme výtek.

Vyvěšení informační cedule na okénko ORL ambulance chápeme jako snahu o usnadnění naší práce, protože je pro nás i ošetřovaného pacienta nepříjemné a zdržující neustálé odbíhání asistující sestry od křesla pacienta k informačnímu okénku.

Celá kauza se nám jeví jako zbytečně nafouklá a persekuce s. Jílkové jako neopodstatněná.

Lékaři ORL oddělení

Kateřina Mathová, Stanislav Kyselica, Michaela Jevčáková, Illia Leshchenko, Michaela Fialová