Kauza šikany na ORL: vedení KKN kolegyni vrátilo osobní příplatek. Poučení pro všechny je: bojovat se vyplácí

Na jedné straně byla šikana vrchní sestry a pomlouvačská slova „kolegyň“ z ORL oddělení. Na druhé straně stála odvaha naší kolegyně Hanky, její vůle nenechat se trestat za absurditu. A taky kolektivní podpora, které se jí dostalo napříč mnoha odděleními. A někde mezi tím byly odbory, které se k věci vyjádřily tak, že „každá mince má dvě strany“ – a proto šikanovanou kolegyni nepodpoří.

Díky podpoře zdola oddělení a pomoci odborníka na pracovní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jakuba Tomšeje vedení KKN couvlo. To je výsledek – osobní bylo Hance zpětně vyplaceno a vráceno.

Vedení KKN se rozhodlo kolegyni Hance vrátit odebraný osobní příplatek. Se zpětnou platností. Jak jeho rozhodnutí rozumět, co tím vedení nemocnice vlastně říká, přiznává?
Nemocnice ve svém vyjádření uvedla, že odebraný osobní příplatek vrací pouze v zájmu vyhnutí se soudnímu sporu a zachování dobrých vztahů na pracovišti. Domníváme se nicméně, že rozhodnutí nemocnice musela předcházet analýza možností úspěchu v soudním sporu, z níž vyplynulo, že by spor pro nemocnici nemusel dopadnout dobře.

Vyjádření vedení však tedy není ani teď jednoznačné. Osobní příplatek kolegyni vrací, zároveň však vedení píše, že si i nadále myslí, že byl odebrán oprávněně. Zeptáme se vás úplně prostě: Proč tedy příplatek vrací, pokud má pořád za to, že byl odebrán oprávněně?
Nemohu se vyjádřit k tomu, jaké jsou pohnutky na straně nemocnice. Nepovažuji však za obvyklé, že by zaměstnavatel takto „vycouval“ z disciplinárního opatření, které by považoval za oprávněné.

Do jaké míry se podle vás na tom, že vedení obrátilo, podepsala vyhlídka, že pokud by se případ dostal k soudu, řešily by se i okolnosti, které vytýkacímu dopisu předcházely? To znamená fakta, jejichž veřejné projednávání by pro vedení bylo nepříjemné, protože by vyjevilo pracovní chování vrchní sestry na ORL, která kolegyni potrestala? (Na mysli samozřejmě máme v KKN známý fakt, že vrchní sestra na ORL chodila do práce s malým dítkem – kojencem. Naše kolegyně dostala vytýkací dopis v souvislosti s tím, že se nad tím pozastavila.)
Těžko říct. V každém případě povinností zaměstnavatele je v podobných případech celou situaci důkladně prověřit, včetně okolností, které mohou zaměstnance vést k tomu, že jiné zaměstnance obviní z protiprávního jednání. Věřím, že k tomu alespoň nyní, pod hrozbou soudního řízení, skutečně došlo.

Proti potrestání se ještě před vaší intervencí ohradila sama Hanka (kromě ní i deset karlovarských oddělení). Vedení však ustoupilo až po vaší předžalobní výzvě. A to navzdory tomu, že se Hančina argumentace vlastně shodovala s vaším právním náhledem. Co podle vás vedení vzkazuje personálu tím, že se odmítlo spravedlivě a rozumně postavit už k Hančině námitce a že musela přijít vaše, právnická intervence a „pohrůžka“ soudním procesem?
V našem prostředí bohužel stále není zcela běžné, že zaměstnanci aktivně uplatňují svoje práva, zejména v případech, kdy ve hře nejsou vysoké finanční částky. Zaměstnavatelé tak někdy mohou spekulovat na to, že i když poruší zákon, projde jim to. Je dobře, že se klientka v tomto případě nenechala odbýt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Absurdita, co neprošla: trest za informování pacientů

Vedení KKN nedodrželo slib tabulek, v KKN je pořád nedostatek sester, pořád se porušují kompetence. KKN má spoustu problémů… vedení se však rozhodlo zakročit proti sestře, která se snažila papírovou cedulí formátu A4 zorientovat pacienty v budově. Kolegyně dostala na jaře od vrchní sestry vytýkací dopis a měla přijít o osobní příplatek. Aby vedení absurditu napravilo, k tomu nestačil zdravý rozum. Bylo potřeba kolektivní podpory a nakonec právního zastání.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vrácení osobního příplatku je vítězstvím. Ovšem s trochu hořkou příchutí, protože vedení nezrušilo vytýkací dopis. Proč o jeho zrušení nebudete usilovat u soudu?
Zaměstnavatel svůj ústupek odůvodnil zájmem na zachování dobrých vztahů, a o to samé se snažíme i my – klientka v nemocnici stále pracuje. Vytýkací dopis navíc není právní jednání a sám o sobě nevyvolává žádné důsledky. Mohli bychom být zásadoví a trvat na tom, aby jej nemocnice výslovně vzala zpět. Rozhodnutí věc přejít ale vnímáme jako investici do zachování dobrých vztahů, která se snad oběma stranám vrátí.

Neobáváte se, že existence vytýkacího dopisu může být v budoucnu Hance k tíži? Jste na připraveni například na možnost, že se vedení pokusí, v „odvetě“, Hanku šikanovat a na nezrušený vytýkací dopis navázat? Co v takovém případě?
Vzhledem k tomu, že jsme znění vytýkacího dopisu úspěšně rozporovali a nemocnice na základě toho stáhla disciplinární opatření v podobě odebrání osobního příplatku, neočekáváme, že proti klientce následovaly další negativní kroky. Klientce jsem však pro každý případ slíbil, že zůstaneme v kontaktu a v případě jakýchkoli problémů se na mě může obrátit.

Tak či tak je to vítězství. Nejen pro Hanku, ale i pro všechny zaměstnance, kteří bojují o svoje větší sebevědomí a důstojné zacházení ze strany vedení. Jak byste na závěr v této kauze okomentoval Hančin postoj i postoj jejích kolegyň a kolegů, sester i lékařů z ORL, i z dalších oddělení, která se jí zastala?
Těší mě, když se zaměstnanci kolektivně organizují a nebojí se uplatňovat svá práva a zastat se kolegů, kterým se děje bezpráví. Věřím, že celá kauza napomohla tomu, aby se podobné situace už neopakovaly.

za Iniciativu vedla rozhovor Dita Jahodová

(rozhovor vyšel v pětatřicátém čísle novin Iniciativa)