Jak se o KKN píše v médiích – a jaká je realita: neexistující lůžka

V médiích se ta zpráva vyjímala skvostně. Hlásala, že si není na co stěžovat, dokonce se otvírají nová lůžka. Článek v Chebském a Karlovarském deníku vsadil na rozhovor s paní ředitelkou Samákovou, neptal se personálu, a uvádí: „Jenom proto, že se odliv personálu podařilo zastavit, může KKN otevírat další lůžka na odděleních, kde byla péče kvůli nedostatku zdravotních sester omezena. Na interně v Chebu se tak počet lůžek zvýšil z 39 na 58 a dalších osm lůžek ve dvou pokojích mohou pacienti využívat i v karlovarské nemocnici.“

Realita je ovšem taková:

Chebská Interna disponuje 39 lůžky. V červnu 2017 omezila lůžkový fond v z důvodu nedostatku sesterského personálu. Tlak na lůžka je obrovský. Stalo se téměř denní praxí, že je plný třílůžkový stacionář interní ambulance a přijatí pacienti čekají na volné lůžko celý den v některé z ambulantních vyšetřoven, kapacita třílůžkových pokojů se navyšuje i na pět, aby nikdo nemusel ležet ne chodbě, což je samozřejmě na úkor pohodlí pacientů, jejich soukromí a komfortu a pochopitelně i na úkor kvality ošetřovatelské péče ve všech oblastech.

Stále hrozí situace, které byly popisovány v dopise zastupitelům na jaře letošního roku. Tuto situaci znají naši pacienti, jejich příbuzní, tuto denní realitu zná veškerý personál.

Informace v tisku o tom, že kapacita lůžek interního oddělení byla navýšena na 58, všechny velmi pobouřila

Možná se do novin dostala nepravda nedopatřením. Nikdo z vedení ani krajských zastupitelů se ovšem nepřihlásil, aby ji opravil. (Ano, my jsme paní redaktorce napsali, zůstalo to bez reakce.)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hlasy z terénu

::: Krajští politici se prostě potřebují pochválit, jak nemocnici postavili na nohy. Že ty nohy jsou zatím hodně vachrlaté, to už není podstatné. To, že má interna 58 lůžek, je lež, ale hlavně že to hezky vypadá. To, že se mzdy za poslední dva roky zvýšily o tolik a stále nedosahují k tabulkovým, je jen dokladem toho, jak mizerně byli zaměstnanci celé roky placeni.

::: Pravdou je, že počet lůžek na interně se nezvýšil. A pokud se zvýší, bude jen na ochotě stávajícího personálu sloužit přesčasovou práci. Lži lepšímu chodu nemocnice ani pacientům nepomohou, nemocnice se stále potýká s nedostatkem sester, v Chebu je to přes 50.

::: Podotýkám, že ke stabilizaci personálu nedošlo. Nyní v předvánočním období odchází na základě výpovědi někteří lékaři a je ohrožen chod oddělení.

::: S tím se ale politici přece chlubit nebudou, že?

::: Ve Varech se navýšil počet o šest lůžek, ne o osm.

::: Drahé kolegyně z interny v Chebu, vy už jste asi fakt hodně přepracované, že jste si ani nestačily všimnout takového navýšení lůžek, která máte na oddělení. Noo, ještě že máme ten tisk, abychom byly v obraze. :)

z Facebooku k článku z Chebského a Karlovarského deníku

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(vyšlo v pětatřicátém čísle novin Iniciativa)