Mítink v Chebu: přes sto lidí dalo najevo, že musíme pokračovat v boji

(článek z druhého čísla zpravodaje Iniciativa)

Na shromáždění svolané Inciativou sester KKN přišlo ve středu 15. března přes sto zaměstnanců a zaměstnankyň chebské nemocnice. Mítink ukázal, jakou sílu můžeme mít. Teď ji musíme vybudovat a zorganizovat. Krok za krokem.

Přišly sestřičky, asistentky, ošetřovatelky, sanitáři, dokumentační pracovnice. Cenná byla účast a podpora lékařů karlovarské i chebské nemocnice a zaměstnance krajské záchranky. Přijely i zástupkyně Iniciativy sester z karlovarské nemocnice a její republikoví zakladatelé z Prahy.

Všechny příspěvky se shodly: personální situace v KKN je naprosto katastrofální, Karlovarský kraj je na tom v celorepublikovém srovnání ve všech parametrech týkajících se akutní lůžkové péče nejhůře z celé republiky. Přetíženost je neúnosná, mzdy ostudné, kvalita péče klesá. Zejména v Karlových Varech se slučují oddělení a sestry přesouvají podle potřeby.

Shoda však panovala ještě na něčem jiném. Na vůli postavit se za své zájmy i za lepší péči. Sestřičky z Karlových Varů popsaly, že začaly být aktivní nezávisle na Chebu, ale obě nemocnice již spolupracují. Na dotaz zdravotnického asistenta Iniciativa zdůraznila, že její úsilí je otevřeno všem kategoriím zaměstnanců KKN. Zazněly informace o vyhrožování ze strany vedení, s nimiž se odbojné sestřičky z KKN setkávají.

Na mítinku bylo navrženo, aby zaměstnanci zvážili vstup do odborové organizace, která by jim mohla poskytnout právní ochrannou pomoc. Zároveň však bylo zdůrazněno, že odborová organizace může jaksi krýt záda, bojovat že však musíme my sami!!!

V jednotě je síla a my jsme jednotní! Naše požadavky jsou odrazovým můstkem! Věříme, že není pozdě, ale musí se začít ihned! Chceme vrátit prestiž sesterské profesi, zlepšit pracovní podmínky a finanční ohodnocení všech zdravotníků! Víme, že to nebude lehké, ale vytrváme!

A víme, že mítinkem náš boj teprve začíná.