Dětské oddělení: Proč nechceme a nemůžeme vypomáhat na interně? (Kadaň)

Protože:
I) Na oddělení velkých dětí postrádáme již dvě sestry (jedna sestra je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, druhá odešla do nemocnice v Chomutově, je přitom třeba dodat i důvod jejího odchodu – byly jím lepší mzdové podmínky)

II) Na oddělení velkých dětí vypomáhají naše setry z JIPu, případně ambulantní sestra.

III) Kromě svého vlastního oddělení odbíháme v noci, o víkendu a svátcích na ambulanci, která supluje dětskou pohotovost. Připomenout je třeba, že za to nejsme finančně ohodnoceny.

IV) Práce na dětském oddělení je specifická, je rozdíl ošetřovat dětského a dospělého pacienta!

V) Vůči dospělým pacientům nám proto samozřejmě přijde nezodpovědné, aby je „plnohodnotně“ ošetřovala, po krátkém zaškolení, dětská sestra.

VI) Dlouhodobě se cítíme podhodnoceny. Ze strany vedení nemocnice byla naše zvýšená „produktivita“ (související s uzavřením dětského oddělení v Žatci) přehlížená.

VII) Nesouhlasíme s přeplácením sester na interně a se záplatováním služeb externistkami.

VIII) Práci na dětském oddělení máme rády a chceme, aby naše nemocnice fungovala ke spokojenosti pacientů, ale též i zaměstnanců.

(vyšlo ve druhém čísle novin kadaňské Iniciativy Chceme změnu)