Chirurgické oddělení: Nesouhlasíme s přeplácením výpomocí. A požadujeme vyšší mzdy (Kadaň)

Většina z nás na chirurgickém oddělení pracuje 20 až 30let. I přes veškeré personální, finanční a pracovní krize v minulosti jsme zde vydržely a další budoucnost chirurgie a celé nemocnice nám není lhostejná.
 
Na chirurgickém oddělení – lůžkové části je nás 5,5 zdravotní sestry a tři ošetřovatelky. Občas suplujeme sanitáře, přirozeně na úkor sesterské i ošetřovatelské práce (doprovody na vyšetření + odvážení a přivážení pacientů na operační sál a ze sálu).
 
Nesouhlasíme s vybíráním poplatků za nadstandardní pokoje a poplatků samoplátců (nejsme účetní, nejsme sekretářky, nejsme administrativní pracovnice, jsme zdravotní sestry a naší pracovní náplní je péče o pacienty, nikoliv o účet nemocnice).
 
Nesouhlasíme s přeplácením sester na výpomoc na interním oddělení. Také pracujeme jako zdravotní sestry a ošetřovatelky, také nám chybí personál, také na našem pracovišti není schopen zaměstnavatel naplnit povinné minimální personální požadavky zdravotních pojišťoven (jedna sestra na 25 chirurgických pacientů v nočních a víkendových směnách pro pojišťovnu jistě není standardem zajišťujícím adekvátní zdravotně-ošetřovatelskou péči). Naši snahu přitom zaměstnavatel neocenil a svým přístupem pouze podporuje odliv stávajícího personálu do sesterských služeb interního oddělení, přičemž i my potřebujeme „přesčasové“ hodiny pro své pracoviště v případě čerpání pracovních neschopností, případně dovolených).
 
Žádáme zlepšení mzdových podmínek (pro zdravotní sestry, ošetřovatelky) pro udržení personálu tak, aby si naše sestry nemusely chodit vydělávat do jiných zdravotních zařízení.

(vyšlo ve druhém čísle novin kadaňské Iniciativy Chceme změnu)