CO PŘINESL COVID: doklad, že naše práce je důležitá

image: 
Kdo z nás snad potřeboval doklad, ujištění, potvrzení, jak důležitá je naše práce, dostal ho. Pokud snad někdo potřeboval pro svou hrdost a sebevědomí, aby to uznali politici, managementy, média, veřejnost, to uznání slyšel.
 
Odteď by už nikdo z nás v nemocnicích neměl mít ostych kolektivně se ozvat. Přihlásit se o své peníze, o co nejlepší pracovní podmínky, které umožní co nejlepší osobní život, trvat na respektu ze strany nadřízených a členů svých týmů z jiných profesí.
CO BY COVID NEMĚL ZFALŠOVAT: naše práce byla a bude důležitá vždy
 
A ozvat se bude potřeba. Copak není podivné, že důležitost zdravotnické práce, nezbytnost dostatku personálu všem jako by „došla“ až s koronavirem? Zdravotnictví bylo důležitou a náročnou profesí vždy. Nejen za pandemie. Jen se o tom moc nemluvilo, to aby si zdravotníci moc netroufali. Za koronaviru tu důležitost navenek přehlédnout nešlo. Brzy ji přehlížet zase půjde.

Nespoléhejme na silná slova, co o nás teď říkali jiní. PRO NÁS JSOU JEN DALŠÍM DŮVODEM, PROČ NAJÍT SÍLU U SEBE, KOLEKTIVNĚ A PRO SEBE.

Tags: