Spojujeme se napříč Nemocnicemi Pardubického kraje. A říkáme: ano, NPK má dluhy, dluží svému personálu

image: 

Sjednocujeme se napříč NPK. Opakujeme, že covid příplatky dávaly jiné krajské nemocnice mnohem větší, poznamenáváme, že nesrovnalosti mezi NPK a státem/pojišťovnami nejsou naše věc, a shrnujeme, že dluhy má NPK především ke svému personálu. Přinášíme čtvrté číslo iniciativního oběžníku NPK.

Je to asi vůbec poprvé, co se personál Nemocnic Pardubického kraje propojuje. Pospolu už jsou Svitavy a Litomyšl, dáváme se dohromady s Pardubicemi. Ústí a Chrudim se oslovují. A řeč není již jen o covidových odměnách. Vyplatí se přidat se. Napříč nemocnicemi, napříč odděleními, napříč profesemi.
 
To je nejdůležitější zpráva. Teď pár slov ohledně vyjádření managementu v jeho „Informačním zpravodaji“.
 
V jiných nestátních nemocnicích to šlo. Výše covid příplatků bylo oproti NPK x-násobná
Vedení v zásadě tvrdí: ministerstvo lže, peníze nechodily, naši experti je nenašli. K tomuto tvrzení je třeba doplnit reálná fakta: Jiné krajské nemocnice oceňovaly a oceňují svůj personál mnohem důstojnějšími příplatky.
 
Možná by se místo svých expertů mělo vedení NPK obrátit o radu na vedení jiných nemocnic? V minulých oběžnících jsme uvedli řadu příkladů, jaké příplatky vyplácely jiné nestátní nemocnice (5x, 8x, 12x vyšší). Dnes nahlédneme do nemocnic pod Ústeckým krajem:
„Vše, co bylo v kompenzační vyhlášce určeno, že mají zdravotníci dostat, bylo u nás v kraji vyplaceno. Ale
vím, že je po republice řada pracovišť, kde dostávali zdravotníci například jen deset korun na hodinu (…)
To je trestuhodné. Protože pojišťovny poslaly peníze nemocnicím na to, aby vyplatily zdravotníky, ale
některé nemocnice si ty peníze nechaly a zdravotníkům je nedaly,“ říká primář nemocnice v Ústí nad Labem. (Nemluví snad o NPK? Moment, my nedostávali ani těch trestuhodných deset na hodinu!)
 
Potřeby pacientů a personálu je třeba řešit teď. Až poté si hledět účtů
Má-li vedení nějaké nesrovnalosti se státem a pojišťovnami, ať nám zaplatí podle vyjádření ministerstva teď – a ony nesrovnalosti si s institucemi řeší potom. Tak to totiž za covidu děláme my. Okamžitě, hned, bezodkladně řešíme péči o pacienty – následky na svoje zdraví a rodiny se budeme zabývat poté. Vedení by k situaci mělo přistoupit stejně.
 
Nemocnice má dluh? Ano, má! Především k personálu. Ke všemu personálu
 
 
Své sdělení začalo vedení tím, co evidentně považuje za nejpodstatnější: zdůrazňuje, že má deficit.
 
A my to můžeme potvrdit. NKP má velký dluh, má ho již dlouhé roky – a pořád ho zvětšuje. Je to dluh vedení NKP k personálu. K nám. O kolik nás připravuje nemocnice přesunováním přesčasů, až nám nakonec vymizí? Machinacemi s dlouhodobými plány, se sick days? O kolik důstojnosti a zdraví nás roky připravuje tím, že nás obírá o možnost zůstat normálně doma, když jsme nemocné? A o kolik peněz nás kraj měsíc co měsíc připravuje poté, co nám vzal státní tabulky? Jak nefér je, když vedení mzdově přehlíží služebně starší sestry?  
 
I s ohledem na to, s jakým přehlížením se k nám nemocnice chová během covidového vytížení, je na místě udělat inventuru tohoto dluhu. Z naší strany. Dohromady i pohledem konkrétního oddělení, sálu, pracoviště.
 
Vyplatí se to. Dejte/dejme dohromady nešvary, nespravedlnosti, které tvoří dluh nemocnice k nám. Možností, jak se pak ozvat a jak na vedení zatlačit, je spousta. Nemáme iluze o „síle“ petic a dožadování se, nejsme ani zbrklí hazardéři. Nejprve zjistíme, jak velkou sílu můžeme mít, abychom podle toho vybrali správný, odpovídající způsob, jak se pádně a účinně ozvat.
 
Spojte se s námi, napište e-mail, máme WhatsApp skupinu, potkáváme se, máme schůzky po netu,
 
Iniciativa Svitavy/Litomyšl, Iniciativa sester
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  Iniciativa.Svitavy@seznam.cz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Facebook: Iniciativa Svitavy : Iniciativa sester web: organizujemese.cz
 
Hlas z terénu: 10 procent mělo lidem zacpat pusu
Všem přišlo divné, že letos se vedení přihnalo s 10 procenty, a už od ledna. Mělo to lidem zacpat ústa, kdyby si někdo náhodou přece jen všiml nespravedlnosti s covidovými příplatky.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„Neodcházíme, organizujeme se“: Chceme zůstat pracovat v nemocnici, nechceme z ní odcházet – ale chceme dělat svou práci v důstojnějších podmínkách a za důstojnější peníze. A začínáme se organizovat zdola, abychom si je vymohli.
 

Ke stažení: