„Covid odměny doplaťte do poslední koruny. Neodkladně.“ Společnost infekčního lékařství píše hejtmanům

image: 
Všechny nemocnice, i nestátní, dostávaly od pojišťoven v roce 2020 platby na to, aby mohly dát personálu odměny ve výši 200/500 korun za péči u covid standard/intenzivního lůžka. Společnost infekčního lékařství to důrazně připomíná některým hejtmanům, jejichž krajské nemocnice na odměnách vyplácely trestuhodně nízké částky, aby si obdržené finance nechávaly ve své pokladně.
 
Kteří hejtmani si zasloužili být adresáty apelativního dopisu? Patří mezi ně například hejtmani Pardubického, Moravskoslezského či Libereckého kraje, jak Iniciativě sester sdělil předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. A dodal: „Platby nemocnicím jsou samozřejmě zálohové (na základě referenčního období) a jsou předmětem ročního zúčtování v jarních měsících následujícího roku, při něm dochází k vyrovnání přeplatků a nedoplatků.“
 
Nadto poznamenal, že „by mělo být zájmem zaměstnanců, odborových organizací případně jiných iniciativ prosadit doplacení odměn, na které dostaly nemocnice mnohamilionové částky“. Je to tak, vymoci si své peníze musíme my sami, zdola. Kompenzační vyhláška sama o sobě to za nás neudělá.
 
Přikládáme znění dopisu Společnosti infekčního lékařství vybraným hejtmanům, jejichž nemocnice se provinily nejočividněji.
 
 
 Vážený pane hejtmane,
 jako předseda Společnosti infekčního lékařství se na Vás obracím s naléhavou žádosti o prověření, jakým způsobem  
 byly vyplaceny odměny za rok 2020 zdravotníkům covidových stanic
v nemocnicích zřizovaných Vaším krajem.
 
 Připomínám, že tzv. kompenzační vyhláška Ministerstva zdravotnictví č 305/2020 Sb. obsahuje v příloze č.1 odstavec
 
 2.4 U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a     
 zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle pravidel pro Klasifikaci 
 hospitalizovaných pacientů pro rok 20206) (dále jen „Klasifikace“), se navyšuje úhrada poskytovateli o 2 331 Kč za
 každý vykázaný ošetřovací den, s výjimkou ošetřovacích dnů č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, za které
 se úhrada navyšuje o 59 064 Kč
. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na
  kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním 
 COVID-19.

 
 Deklarovaným cílem ministerstva zdravotnictví bylo, aby tímto způsobem poskytly zdravotní pojišťovny nemocnicím 
 prostředky na vyplacení odměn na covidových odděleních ve výši 200 – 500 Kč za hodinu dle náročnosti práce.
 
 Dle našich informací se ve skutečnosti odměny vyplacené zdravotníkům v 1. linii v některých nemocnicích Vašeho
 kraje pohybovaly v částkách od 8,- do 20,- Kč, což považujeme za naprosto nepřijatelné
.
 
 Nemocnice díky výše uvedenému bodu inkasovaly od pojišťoven mnohamilionové částky, ředitelé je zřejmě využili jiným
 způsobem, než jim ukládal zákonný předpis.
 
 Žádám Vás proto, abyste uložil ředitelům nemocnic zřizovaných Vaším krajem, aby Vám obratem sdělili:

 

- jaký objem finančních prostředků obdrželi či v rámci ročního zúčtování ještě obdrží dle bodu 2.4 kompenzační vyhlášky č. 305/2020 Sb. od zdravotních pojišťoven
 - jaký objem finančních prostředků vyplatili za rok 2020 formou odměn zdravotnickým pracovníkům covidových oddělení.
 
Věřím, že dohlédnete na to, aby byly odměny za náročnou a obětavou péči o nemocné s covid-19 doplaceny neodkladně a  do poslední koruny.
 

 Budeme velmi rádi, pokud nás budete o výsledku Vaší kontroly informovat.

 

Se srdečným pozdravem
 prim. MUDr. Pavel Dlouhý
 předseda Společnosti infekčního lékařství
 člen Klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví
 

 

Tags: