Zaměstnanci záchranky: Podporujeme Iniciativu sester

(vyšlo ve třetím čísle zpravodaje Iniciativa)

Situace v KKN je opravdu vážná na všech úrovních a týká se všech pracovníků ve zdravotnictví. Je nepochopitelné, že zřizovatel nemocnice Karlovarský kraj nechal dojít situaci do tak kritického stavu.  Chod jednotlivých oddělení obou nemocnic zajišťují sestry, které mají nelidské množství přesčasových hodin.

Tato skutečnost jednoznačně ovlivňuje jejich práci, chování, emoce, přístup. Pacienty z „terénu“ předáváme v nemocnicích stále stejným pracovníkům – sestrám i lékařům. Nové tváře se již dlouhá léta neobjevují. Nezřídka se stává, že při předávání pacienta dochází k vyhroceným situacím, které pramení z přepracování a únavy jak sestřiček, tak i samotných lékařů.

Zdravotní sestry ani lékaři nejsou stroje. Není možné na jedné straně vyžadovat stoprocentní nasazení zaměstnanců a na straně druhé je nedostatečně ohodnotit.  Personální politika krajské nemocnice je již dlouhá léta na vedlejší koleji. Staví se nové pavilony, nové nemocnice. Otázkou však je, kdo v nich bude pracovat. Je nutné, aby vedení KV kraje okamžitě řešilo situaci v krajském zdravotnictví, především situaci zdravotních sester, která je více než kritická. Pokud se tak nestane, sestry hromadnou výpověď podají.

Podporujeme Iniciativu sester.

Zaměstnanci zdravotnické záchranné služby KV kraje – VS Cheb