Mítink v Karlových Varech: další krok k sebeorganizaci

(článek ze čtvrtého čísla zpravodaje Iniciativa)

Přišlo na 60 zaměstnanců, z mnoha oddělení a od sanitářů po sestry. V živé debatě padly 28. března na karlovarském mítinku otázky: Do čeho jdou peníze, které připadají na mzdy chybějících sester? Kde leží ladem finance na náborové příspěvky, které není komu dát, protože kvůli nízkým mzdám nechce do KKN nikdo nastoupit (a každá uchazečka o práci si beztak spočítá, jak málo peněz jí vlastní příspěvek přinese měsíčně)? Mluvilo se o různých odměnách za stejnou práci pro zaměstnankyně KKN a externí výpomoci. Mluvilo se i o odpíraném příspěvku na dopravu do práce. Zaznělo skvělé a tvrdé prohlášení anesteziologického oddělení, které s potěšením přetiskujeme na třetí straně. Připomněli jsme si, že boj v KKN sledují i zaměstnanci jiných nemocnic – a že pro ně může být inspirací.

Nešlo však jen o to, sejít se a mluvit. Mítink byl krokem k posílení naší organizace v nemocnici: potřebuje nové lidi, s vlastní kritikou dosavadního stavu i s vlastními návrhy na kolektivní akce. A noví lidé se do naší sítě v karlovarské nemocnici přihlásili. Je to důležité. Protože jen nespokojenost nestačí.