Přidání chceme do základů a pro všechny, odpovídá Iniciativa řediteli

(článek ze čtvrtého čísla zpravodaje Iniciativa)

„Jmenujeme se sice Iniciativa sester, ale boji potřebuje i asistentky, ošetřovatelky, laborantky, sanitáře a myslíme i na jejich zájmy,“ zdůrazňujeme v našem zpravodaji, na schůzích. Řekli jsme to i na posledním mítinku v Karlových Varech. Pár dnů nato jsme to museli připomenout i vedení KKN.

Při jednání o rozdělení 10 milionů, které KKN již přiznal kraj, vedení nemocnice oznámilo, že chce dát peníze formou osobních příplatků a pouze středním zdravotnickým pracovníkům. Zástupci odborů, kteří byli na jednání též, souhlasili. „Vy byste měly taky, je to v pořádku,“ dověděli jsme se.

My nesouhlasíme ani s jedním. Není to v pořádku. Peníze bychom měli dostat do základů. A není možné, aby je dostaly jen některé kategorie zaměstnanců. Samozřejmě, po rozdělení připadne z oněch 10 milionů korun na jednoho zaměstnance zhruba tisíc korun. Hrubého. Ten skvělý obnos, kterým mohou politici i vedení dělat na dojem na veřejnost, se po přepočítání smrskne na naprosto symbolickou částku.

Museli jsme však i teď trvat na tom, aby šly peníze všem. Protože to bude férovější. A také proto, že se nechceme nechat rozdělit trikem, kdy vedení nabídne jedněm a přehlédne druhé. Boj potřebuje všechny. A všechny kategorie zdravotníků teď ví, že na něm mají zájem. Počítá se s nimi – a oni by měli počítat s bojem.

**********

Odpověď Iniciativy sester řediteli KKN Märzovi

Dobrý den pane řediteli,

jsem pověřená Vám po naší včerejší schůzce odpovědět a sdělit, jak se zástupci zaměstnanců a Iniciativy KKN rozhodli ve věci přerozdělení 10 miliónu korun do mezd zdravotnických pracovníků. Jsme si vědomi toho, že původní návrh paní hejtmanky se týkal sester a zdravotnických asistentů. Jak jsme ale sdělili i jí samotné na společném jednání a zveřejnili v našem Prohlášení, nadále trváme na přerozdělení peněz mezi veškerý zdravotnický personál, a to dílem 60 procent pro SZP a 40 procent pro NZP + POP. Peníze pro zdravotnický personál chceme do základních platů a rozpočítat do konce roku.

Předpokládáme, že se to stihne v původním termínu, tj. v březnové výplatě. Dále žádáme pro kontrolu počty zaměstnanců KKN v jednotlivých platových kategoriích k 31. březnu 2017. Upozorňujeme, že k tomuto časovému presu nemuselo dojít, pokud by jednání bylo svoláno včas. To, že jste reagoval až na naše urgence, lze chápat i tak, že si nejste zcela vědom závažnosti naší současné situace.

Tuto informaci zasílám zároveň i paní hejtmance.

Děkuji Vám,

za zaměstnance a Iniciativu KKN

Miroslava Korseltová

31. března 2017