Anesteziologie KV k náborovému letáku: z lákadel nezbude v realitě ani jedno

(vyšlo ve čtvrtém čísle zpravodaje Iniciativa)

V KKN je nás deset

V Karlovarské krajské nemocnici je nás deset. Deset anesteziologických sester, které bez výhrady podporujeme INICIATIVU SESTER, zvláště pak INICIATIVU SESTER v Karlových Varech. Průměrná doba, kterou pracujeme ve zdravotnictví, je více než 31 let, z toho většina těchto let je odpracována v nemocnici v Karlových Varech. Rovněž jsme téměř všechny začínaly na ARO a vytrvaly jsme. Máme specializaci v oboru, některé vysokou školu, neustále se vzděláváme. Chceme se vyjádřit k inzerátu, který láká do KKN nové kolegyně a kolegy. A nejen k tomu.

Vezměme to pěkně odzadu:

UBYTOVÁNÍ: Všechny bydlíme – za své!

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ: Je pouze obědy, každého věc, zda na obědy chodí, nebo ne. V našem případě to znamená: 30 minut na to převléknout se, „letět“ do jídelny, „vdechnout“ oběd a „letět“ zpět, aby střídající kolegyně (když je) mohla střídat jinde. Jiná alternativa příspěvku není.

VÝHODNÉ MOBILNÍ TARIFY: Z našeho pohledu benefit, který nabízí kdejaká firma.

UMOŽNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIA NA VOŠZ: Nepotřebujeme.

ZVYŠOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE: Ano, zvyšujeme a prohlubujeme – za své!

PĚT TÝDNŮ DOVOLENÉ: Mívaly jsme šest týdnů, v době, kdy nám byl přiznán rizikový příplatek a obtížnost oboru. Dovolená – tendence klesající!

PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK: Všechny pracujeme na plný úvazek, protože se potřebujeme uživit.

ZAJÍMAVOU A PERSPEKTIVNÍ PRÁCI: Zajímavou rozhodně, bez ironie, jinak bychom to nedělaly… ale perspektivní??

PRŮMĚRNÁ MZDA DLE ODD. 26-30 tis./měs.: Většina z nás si průměrnou mzdou po současném navýšení v KKN(ne státní tabulky!) sáhne sotva na spodní hranici nabídky z inzerátu. Mluvíme o základním platu + osobní ohodnocení, zbytek peněz na výplatní pásce máme za pohotovostní služby, takže práce přesčas.

STIPENDIUM JIŽ OD 2. ROČNÍKU: JJJ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK AŽ 100 000 Kč: To myslíte vážně, že je to řešení stávajícího problému??

TAKŽE!!!

Kde jsme udělaly chybu? Opravdu si nás zaměstnavatel cení méně než nově nastoupivší, které my budeme zaučovat, starat se o ně, dávat na ně pozor?

Jistá možnost nám však z toho vychází! Což takhle dát výpověď a nechat se zaměstnat s bonusem 100 000 korun? I toto je ironie, protože víme, že na náborový příspěvek se vztahují jisté podmínky atd.

A další věc k zamyšlení! Je chvályhodné, že nám v naší personální krizi jezdí vypomáhat kolegyně z jiných nemocnic. Jsou zaplaceny. Nějak. Ale také jim jsou propláceny cestovní náklady. Také nějak. Mohly bychom, prosím, někomu odevzdat „cesťáky“, protože do zaměstnání dojíždíme i my?

Zamyšlení na závěr: Což takhle postarat se o své zaměstnance tak, aby nemuseli odcházet za lépe placenou prací, která není třeba zdaleka tak odborná a fyzicky a psychicky náročná, a nerozčilovat stávající zbytek zaměstnanců inzeráty a „náborovými příspěvky“ pro nové??? Možná by se to rozkřiklo a nejen sestry by se začaly vracet.

Anesteziologické sestry Karlovy Vary