Kolabování KKN nemůže nikdo popřít. Odpovědnost je na vás, napsala Iniciativa sester zastupitelům

Od únorového jednání karlovarského zastupitelstva nemůže nikdo popřít, že by o krizi v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) nevěděl. Přinejmenším od oné schůze jsou zřejmé jak příčiny úpadku KKN, tak jeho projevy. Nemocnice nabízí výrazně nižší mzdy než obdobná zařízení v kraji, a to od ní zdravotnice (v době jejich obecného nedostatku) odhání. Zoufalý nedostatek personálu znamená enormní přesčasy, stres. A další odchody zaměstnanců.

Pro nás to představuje obrovský zásah do práce i života, který nám zbývá po ní:

 • Nemocnice nám ničí fyzické i psychické zdraví. Jsme dlouhodobě vyčerpané.
 • Ohrožuje a rozkládá naše partnerské vztahy, brání nám v trávení času s dětmi, vzala nám koníčky.
 • Pošlapává naši profesní odbornost, brání nám vykonávat práci řádně.
 • Nutí nás porušovat předpisy.

Co pro nás takový dlouhotrvající tlak konkrétně, v tisíc a jednom každodenním detailu znamená, si zřejmě nemůžete představit. Dopady personální krize na pacienty však pro vás budou čitelnější:

 • Odkládají se operace.
 • Ruší se lůžka (v chebské nemocnici se uzavřelo oddělení ORL. V omezeném provozu je infekční oddělení v Karlových varech, tamní chirurgické oddělení má minus 16 lůžek, na plicním bude brzy pouze polovina.)
 • Personál stárne (průměrný věk mezi chebskými odděleními je 50 let, mezi karlovarskými 44 let).
 • Aby se ad hoc zalátávaly díry, jsou sestry po nemocnici přesouvány bez ohledu na svou odbornost.

Odpovědnost je na vás

Nikdo nemůže popřít ani skutečnost, že jedinými, kdo za krizi dlouhou dobu, kromě pacientů, platí, jsme my, zdravotnice. To my jsme nemocnici nesly a neseme na ramenou. Dál již ani nemůžeme, ani nechceme.

Teď je řada na vás. Samozřejmě, splníte-li naše požadavky, přesčasů nás to nezbaví, právě proto chápete, že jsou pro nás nepodkročitelným minimem. Jejich splnění by však smysl mělo. V krajem provozované nemocnici se odstraní hrubě nespravedlivý mzdový rozdíl oproti jiným. Provozovateli a vedení nemocnice to dá šanci, jak personál alespoň stabilizovat a krizi začít řešit.

Náklady na splnění našich požadavků pro vás budou pochopitelně „nečekané“, „mimořádné“. Mohou pro vás být problém. Věřte, že pro nás, které svou práci odvádíme nad sto procent, je krize způsobená tím, že někdo nad námi nepracoval řádně, problém již dlouho. Je problémem pro naše rodinné rozpočty, naše osobní vztahy, naše zdraví.

Teď je řada na vás. Jak se rozhodnete, nebudeme samozřejmě pečlivě sledovat jen my. Bude to pochopitelně významným signálem i pro pacienty, veřejnost, vaše voliče. Jim budeme adresovat nové, speciální číslo Iniciativy. Seznámíme je v něm nejen s krizí v KKN, ale i s tím, jak jste se k ní, po letech neřešení, postavili vy. Čas utíká, s prázdninami přijdou dovolené, které provozu zasadí mimořádnou ránu. A absolventky škol se budou o své budoucnosti rozhodovat ještě dříve.

Vaše odpověď bude vzkazem personálu, pacientům, veřejnosti

Nejen před dnešním zasedáním byste měli myslet na několik důležitých otázek:

 • Obtěžovalo by vás, kdybyste museli čekat na vyšetření dvě, tři a více hodin jako pacienti KKN?
 • Považovali byste za nepřijatelný hazard se svým zdravím, kdybyste museli čekat na svou vážnou operaci jen proto, že není dostatek sester, jako na operace čekají pacienti v KKN? 
 • Zvolili byste pro své vyšetření nebo ošetření nemocnici tak personálně zdevastovanou, jako je nyní karlovarská nebo chebská?
 • Necítili byste se jako rukojmí nezodpovědného poskytovatele a provozovatele zdravotní péče?

Tak se totiž ptají již dnes, a v budoucnu budou ptát s ještě větší naléhavostí, pacienti, veřejnost, voliči.

Před vámi je jediná otázka. Je velmi jednoduchá a zní takto:

Považujete za únosné, lidsky důstojné, přijatelné, že kvůli nízkým, směšným mzdám je v KKN takový nedostatek sester, že je ničí přepracovaností? Že jim ničí fyzické i psychické zdraví? Že jim bere veškerý volný čas, ničí jejich vztahy s rodinami? Že jim brání pečovat o pacienty, jak by pacienti potřebovali?

Pokud splníte požadavky Iniciativy sester, odpovíte na tuto otázku NE. Dáte zaměstnancům, pacientům i veřejnosti najevo, že situaci nepovažujete za únosnou a že ji chcete začít řešit.

Pokud požadavky Iniciativy sester nesplníte, vzkážete všem, zdravotnicím, pacientům i veřejnosti: „Situace je samozřejmě neúnosná, to nemůžeme popřít, ale sami za sebe vám jako zastupitelé říkáme, že vás v ní zkrátka necháme koupat dál.“ Vaše odmítnutí splnit požadavky Iniciativy sester nebude možné chápat jinak.

Tags: