Čtyři zásady našeho boje

Aby bylo naše snažení o lepší mzdy a pracovní podmínky co nejefektivnější, musí se řídit čtyřmi hledisky:

  1. Musí respektovat organizační sílu, kterou má Iniciativa sester v nemocnicích. Nesmíme svou moc přeceňovat. Nesmíme ji ale ani podceňovat. A síly, kterou můžeme vyvinout, se nesmíme bát.
  2. Náš boj musí být pro druhou stranu co nejcitelnější. Musí ji „bolet“. Konflikt jsme nevyvolaly my, byly jsme do něj vtaženy, když jsme začaly být utlačované přesčasy, přepracovaností a nízkými mzdami. Konflikt je už dlouho veden – je to konflikt proti nám a našim lidským potřebám. Nechceme-li v něm prohrát, musíme vyvolat co nejcitelnější protitlak a chopit se iniciativy.
  3. Náš boj musí být co nejohleduplnější pro pacienty. Není to tak, že by si bojující zdravotníci a zdravotnice brali za rukojmí pacienty. Pacienty si už dlouhou bere za rukojmí vedení nemocnice a její krajský zřizovatel, který nedokáže zastavit odchody personálu. Z pacientů tak vedení a kraj udělali rukojmí zhoršující se péče.
  4.  Musí nás samotné co nejméně vyčerpávat (finančně, psychicky, organizačně…).

Konkrétní metody boje musí co nejvíc splňovat tyhle čtyři požadavky. Klasickou stávku nám zákony a naše zodpovědnost za pacienty zapovídá, ale i tak již známe několik cest, jak bojovat. Než z nich vybereme, budou na svých odděleních členky Iniciativy sester sondovat, jaké jsou pro ně podmínky. Pomáhejte jim! A máte-li svůj nápad, nemusí přitom být úplně domyšlený, dejte ho vědět.

Tags: