ISNO k dohodě o desetiprocentním zvýšení platů ve zdravotnictví

Desetiprocentní zvýšení platů je lepší než žádné, ale musíme zachovat chladnou hlavu a nesmíme přestat přemýšlet. Nesmíme zapomenout především na následující:

  • Plán teprve čeká na schválení.
  • Plán je jen přiznáním vlády o tom, že o tragickém stavu nemocnic ví, ale není pro současný stav zdravotnictví řešením.
  • Plán neřeší ostudný a neospravedlnitelný rozdíl mezi platy (ve státních nemocnicích) a mzdami (v krajských akciovkách nebo jiných soukromých zdravotnických zařízeních).

Vláda se v úterý 3. května se zástupci odborů dohodla na zvýšení platů ve zdravotnictví – od 1. ledna příštího roku by měly vzrůst o deset procent.

Nejásejme předčasně

Jak uvedl premiér Sobotka: „Pokud jde o zvýšení o deset procent, koalice je na tom fakticky dohodnutá, i když jsme to zatím nepotvrdili formálním usnesením vlády“.

Bude ale vůbec proč jásat?

Deset procent není adekvátní navýšení

To, že nám vláda chce přidat deset procent, znamená jediné: vládní politici pochopili, že personální situace v nemocnicích je natolik vypjatá, že může vést ke zhroucení řady nemocnic. Pochopili, že personál, který v nemocnicích ještě zbyl a drží je dnes nad vodou, je potřeba nějakým způsobem motivovat, aby ještě vydržel (dokud se zdravotnictví nestabilizuje jinými, komplexnějšími kroky; tím se myslí nejspíš změna ve vzdělávacím systému 4+1, kterou většina sester z praxe i odborníků považuje za naprosto nesmyslnou).

Bylo by opravdu iluzí myslet si, že se deseti procenty personální devastace nemocnic vyřeší. Politici se rozhodli něco udělat, aby to vypadalo, ale moc je to nebolelo – to si myslí stále víc sester v nemocnicích.

„Opravdu máme vážné obavy, že navýšení bude u nás v a.s. opět utopií. Nevíme, jak k tomu náš management přistoupí. Zatím nejsou žádné zprávy, celkově náš management vůbec nekomunikuje. Letošní pětiprocentní navýšení není moc znát. Nakonec to udělali tak, že si stejně domů o moc víc peněz nedoneseme. To by opravdu museli naráz přidat 30 procent, aby to za něco stálo.“

„Desetiprocentní přidání je opravdu výsměch. Teď nám přidávali 5 procent a nikdo skoro nic nepocítil. Je důležité si uvědomit, jak rostou ceny energie, potravin i služeb a zda jsou platy sester k tomuto zvyšování adekvátní. Je potřeba se zamyslet nad tím, že pokud sestra bere trochu víc peněz, je to pouze proto, že má plno přesčasů, a pokud nemá přesčasy, má případně druhý úvazek na jiném pracovišti.“

V reálu by přidání znamenalo následující (jedná se pouze o tabulkové platy v hrubém):

Srovnání nástupních platů sester s praxí do 1 roku. (Dis.,Bc.)
9. platová třída - nyní 16 240 Kč - po navýšení 17 864 Kč.
10. platová třída - nyní 17 600 Kč - po navýšení 19 360 Kč

Srovnání nástupních platů zdravotních asistentů
7. platová třída - nyní 13 790 Kč - po navýšení 15 169 Kč
8. platová třída - nyní 14 970 Kč - po navýšení 16 467Kč

Máme si myslet, že taková symbolická částka naláká absolventky do nemocnic?

Na absolventkách zdravotních škol systém z části vždy stál. Dnes zdravotnictví kvůli nedostatku absolventek drží v mnoha provozech nad vodou služebně i věkově starší setry. Je téměř pravidlem, že se nekompletní týmy na odděleních doplňují krátkými úvazky kolegyň v důchodovém věku – a buďme za ně rády. Namísto zaslouženého důchodového odpočinku, díky neztracené sounáležitosti, ještě zachraňují nedostatek personálu. Jednoduše nemáme komu předávat štafetu.

A víme-li, že deset procent navíc absolventky nenaláká, co to znamená pro nás, co tam ještě zůstáváme?

Bude nás stejný nedostatek. Zůstane na nás stejná dřina - devastující přesčasy, enormní zátěž a zodpovědnost. V tom lepším případě nás managamenty budou dál nazývat držáky a oporou pracovišť.
Je pro nás deset procent dostatečnou motivací tyhle podmínky dál snášet?
Kvůli nedostatku personálu a nadměrným přesčasům jsou naše pracovní podmínky prostě neúnosné. Z mnoha pracovišť zaznívá: „Jsme unavené, víc sloužit nemůžeme a ani nechceme.“

Česko má katastrofální nedostatek sester, je jednou z mála zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), kde se počet sester prakticky nezvýšil od roku 2000. V Česku je 8 sester na 1 000 pacientů - pro srovnání: ve Francii je to 9,4, ve Švédsku 11,2, v Německu 13, v Dánsku 16,3, ve Švýcarsku 17,4.

Sestry z nestátních nemocnic mimo hru

Rozdíly v našich výplatách jsou mezi státními a soukromými nemocnicemi obrovské. Sestry odměňované mzdou berou v celorepublikovém průměru minimálně o pět tisíc korun méně než sestry odměňované platem.

Sobotka k tomu po zveřejnění plánu uvedl, že „chce, aby se navýšení dočkali zdravotníci ve všech zařízeních, tedy státních i krajských. Ve státních nemocnicích to má zajistit platová tabulka, v krajích memorandum, které chce vláda uzavřít s hejtmany“.

Z mnoha pracovišť krajských nemocnic nám kolegyně píší, že se důvodně obávají, že navýšení se jich nedotkne (podobně jako je obešlo navýšení o pět procent ze začátku tohoto roku).

Zaprvé: Proč věřit, že bude memorandum mezi vládou a hejtmany dodržené? Pamatujete si, jak vláda ruku v ruce s managementy nemocnic porušila svoje memorandum uzavřené s lékaři na konci hnutí Děkujeme, odcházíme?

Zadruhé: Co soukromí majitelé nemocnic typu Agel? Kdo zaručí zvýšení mezd tam?

Zatřetí: Proč si myslet, že managementy soukromých nemocnic sestrám „zvýšení“ platů opět nevezmou zpátky prostřednictvím škrtů na osobním? (Mimochodem, tytéž obavy platí i ve státních nemocnicích)

Připomeňme ještě, že právě v soukromých nemocnicích jsou nejnižší platy a že právě ty jsou personálně nejvíce zdevastované.

Jediným řešením tohoto nerovného postavení jsou jednotné platové tabulky a jejich navýšení ve všech typech zdravotnických zařízení. Není důvod, aby sestry v soukromých nemocnicích braly za tutéž práci menší plat než sestry ze státních zařízení. Není žádný důvod, aby část zdravotnických zaměstnanců byla platově diskriminovaná jen proto, že existují různé právní formy zdravotnických zařízení, které za stejnou práci odměňují své zaměstnance různě.

Změny musí začít zvýšením platů a mezd

České zdravotnictví trápí celá řada neduhů, na které zdravotníci upozorňují již řadu let. Tyto problémy (nedostatek zdravotního personálu, nadměrné přesčasy, přetíženost zdravotníků, nemožnost garantovat kvalitní péči o pacienty, nedostatečné finanční ohodnocení, vzdělávací systém…) spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují. Jejich řešení musí proto být komplexní a musí reagovat na vzájemné souvislosti a příčiny.

Jako jednotící linku, která by pomohla stabilizovat současný zdravotnický personál natolik, aby mohly nastat komplexnější a hlubší změny, vidíme finanční stránku věci. Pouze adekvátní navýšení mezd všech zdravotníků může být motivací k tomu, aby ti, co ze zdravotnictví ještě neutekli, v něm zůstali, a ti, kteří ze zdravotnictví odešli, se do něj vrátili. Aby absolventi škol neodcházeli do zahraničí nebo mimo obor.

Desetiprocentní navýšení mezd nepovažujeme za řešení krizové situace ve zdravotnictví. Je to symbolické gesto, které má pouze zklidnit situaci a zabránit razantnějšímu postoji nespokojených zdravotníků. A právě ten je potřeba.

Budeme mlčet, nebo se spojíme a začneme mluvit do toho, co se nás týká?

Je potřeba si uvědomit, že další krok je na nás všech. Musíme se spojit a zorganizovat. Společná akce může následovat až po té, co se spojíme, když budeme silné, organizované. Nechceme dělat žádné zbrklé aktivity, vykřikovat planá hesla nebo stanovovat nerealistické požadavky. Tak jak jsme vznikly na pracovištích, chceme právě na nich vytvářet tlak na změny. Jaký způsob ale zvolíme, o tom můžeme rozhodnut, až když budeme zorganizované a jednotné v tom, co udělat chceme a můžeme.

Proto vznikla Iniciativa sester – Neodcházíme, organizujeme se!. Abychom jen věčně nereptaly, jak špatně se máme, abychom jen kriticky nekomentovaly, s čím přišla vláda či managementy. Abychom konečně měly platformu, na které se spojíme a řekneme společně, kolektivně, co si myslíme. Abychom formulovaly svoje postoje a požadavky.

I vy můžete být součástí Iniciativy sester – zapojte se, ať konečně zazní náš společný hlas!

Bojujme společně!

Iniciativa sester – Neodcházíme, organizujeme se! (ISNO)
10. 5. 2016

kontakt: iniciativa.sester@seznam.cz

 

Prohlášení v pdf ke stažení a tisku zde:  http://ulozto.cz/xxEYbE3E/isno-k-dohode-pdf