Prohlášení Iniciativy sester KKN k pokusu odborů sabotovat boj

Odbory v karlovarské nemocnici dnes prozradily, že se za zády zaměstnanců dohodly s vedením kraje na jakýchsi krocích do budoucna. Ve svém prohlášení Iniciativa sester KKN připomíná, že odbory se boje za zlepšení mezd a pracovních podmínek v KKN nejen neúčastnily, ale od začátku se ho snažily uhasit. Naše prohlášení zdůrazňuje, že boj nepatří a nebude patřit odborům. A že se odborům nepovede, navzdory jejich tajné dohodě s politiky, boj ani ukrást, ani sabotovat.

 

Boj v KKN začala Iniciativa sester, ne odbory. A Iniciativa ho povede i dál

vyjádření Iniciativy sester KKN k prohlášení předsedy odborů v karlovarské nemocnici Martina Novotného

Iniciativa sester KKN vznikla v důsledku dlouhodobě nevyhovujících pracovních podmínek v KKN, které souvisí s celorepublikovou krizí ve zdravotnictví a zejména nedostatkem sester.

Úspěchy, jichž dosáhl boj Iniciativy:

Předseda karlovarských odborů pan Novotný od začátku zaměstnance od aktivit Iniciativy odrazoval a boj se snažil uhasit. Když se nás vedení kraje snažilo odbýt prvními 10 miliony, doporučoval, ať se s nimi smíříme a nic dál nepodnikáme. Když následně vedení nemocnice chtělo oněch 10 milionů rozdělit jen mezi SZP a pouze formou osobních příplatků, doporučoval, ať souhlasíme.

Iniciativa začala organizovat boj, definovala požadavky. Jejich splnění si již zčásti vymohla (prvních 10 milionů korun bylo rozděleno SZP i NZP, a do základů; druhých 10 milionů korun dal kraj na mzdy včera; bez tlaku Iniciativy bychom se nedočkali ani 10procentního přidání, i když k němu došlo až od března). Další kroky, jak tlačit na jejich splnění, Iniciativa plánuje.

Odbory se s krajem dohodly O NÁS BEZ NÁS:

Do toho nyní předseda odborů Novotný zve prohlášením na schůzi 15. května. Proč ji svolává? Ne proto, aby se omluvil za to, že stál proti zájmům zdravotníků a že se jejich boj snažil tlumit. Ne proto, aby vysvětlil, proč odbory po dlouhé roky „hájily“ zájmy zaměstnanců tak, že situace dospěla ke krizi a tragicky nízkým mzdám.

Předseda odborů svolává schůzi proto, že se bokem, bez jakékoli konzultace se zaměstnanci, údajně dohodl s vedením kraje na jakýchsi krocích, jak píše. Dohodl se o nás bez nás – zaměstnancům se to chystá pouze sdělit. (S pomocí odborového krajského koordinátora, jehož v KKN nikdy nikdo neviděl a který se v boji v KKN stejně jako pan Novotný nikdy neangažoval.) Předseda odborů nám přitom navíc nechce obsah své dohody s krajem prozradit dříve než za tři týdny. Nechceme čekat: očekáváme, že plánované a dosud utajované „kroky, které kraj a odbory dohodly za zády zaměstnanců, odbory zveřejní co nejdříve.

Je přitom třeba zdůraznit, že se odbory dohodly s vedením kraje, tedy s politiky, kteří na včerejším jednání zastupitelstva odmítli přidat KKN 40 milionů korun na patřičné zvýšení mezd. Odbory nejednaly se zaměstnanci – domluvily se s jejich protivníkem. Když na včerejším zasedání hlasovali politici proti poskytnutí 40 milionů na mzdy, ukázali, na jaké straně stojí. Dnes to ve svém prohlášení ukázaly i odbory pana Novotného.

Iniciativa KKN začala fungovat bez účasti odborové organizace KKN. Nezávisle, roste a sílí jen z vlastní aktivity zdravotnic zdola. Boj začala, patří jí a všem jejím aktivistkám. Nepatří a nebude patřit odborům, které straní zaměstnavateli a zřizovateli. Odborům, které se za zády zdravotnic a zdravotníků domlouvají se vedením a politiky.

Ohledně petice na podporu pana ředitele: necháme na zvážení každého zaměstnance KKN, jestli ji podepíše, nebo ne. Připomínáme jenom, že svého vystoupení na včerejším zasedání pan ředitel nevyužil proto, aby naše požadavky podpořil aspoň slovem. Zároveň jsme toho názoru, že generální ředitel není, co se týče své funkce, aktivitou Iniciativy nijak ohrožen. Naše požadavky by byly stejné, ať by v ní byl kdokoli. Podporovat pana ředitele ve funkci formou petiční akce tedy vidíme jako nepotřebné.

Iniciativa sester KKN,

21. dubna 2017