Neprohlubujme kolaps KKN dalším obětováním se. Jediným řešením je náš boj

(vyšlo v devátém čísle Iniciativy)

Neprohlubujme kolaps KKN dalším obětováním se. Jediným řešením je náš boj

prohlášení Iniciativy sester k uzavření infekčního oddělení

Kolegyně a kolegové,

zavření karlovarského infekčního oddělení je pro nás všechny jasným vzkazem. Říká nám, že obětování se „pro dobro pacientů“ jen prohlubuje kolaps nemocnice a kolaps péče. Proč? Vedení a kraj totiž našich obětí jen využívá k neřešení situace. A naše obětování se má samozřejmě fyzické a psychické limity, nejde prodlužovat donekonečna. Nakonec končí odchodem vyčerpaného personálu. Právě k tomu došlo na infekčním. A ano, doplatili na to pacienti.

Dnes vedení láká zbylé sestry z jiných oddělení, aby mimo své vlastní práce infekční táhly. Aby se obětovaly ještě víc. Některé sestry o tom možná uvažují – opět myslí na „dobro pacientů“, opět „pacienty nechtějí připravit o péči“.

Jejich motivace je úctyhodná, ale skončila by pravým opakem – dalším zhoršením péče, prohloubením kolapsu. Proč? Protože naše další obětování se jen umožní vedení a kraji, aby krizi zase trochu zaflikovaly, zazáplatovaly, aby se ještě chvíli zdálo, že je vše v pořádku, že se „krize zvládla“… do doby, než vysílením odpadne další personál. A vše se bude opakovat, jen personálu bude ještě méně. A řešením samozřejmě není ani přesouvání středního zdravotního personálu z jiných oddělení (tedy bez zácviku) na infekční. Proč? Jen to ubere personál jinde – a možné odchody kvůli vyčerpání se tak rozšíří na další oddělení. 

Řešení je jediné: zbavit se iluzí o obětování se a přidat se k boji za vyšší mzdy. Je to boj, kterým pomáháme nejen samy sobě (a lepší ohodnocení si zasloužíme!), ale též pacientům. Protože bez odpovídajícího ohodnocení nebudou sestry a bez nich nebude péče. Sebeobětování se pro nás nemá logiku a ve výsledku pacienty o zdravotní péči nakonec úplně připraví.

Některé z vás mohou namítnout, že pacienti jediné lůžkové infekční oddělení v kraji potřebují. Že situaci je nutné řešit okamžitě. Ano, situaci je nutné řešit okamžitě. Zejména krajští politici musejí okamžitě jednat: například okamžitě svolat krizové, mimořádné zasedání zastupitelstva a splnit ihned první kolo požadavků Iniciativy na zvýšení mezd.

Dnes máme jedinečnou šanci, jak politiky a vedení k co nejrychlejšímu řešení krize donutit. Naše další sebeobětování se by jim jen umožnilo od řešení a odpovědnosti opět utéct. Tu šanci si nedejme vzít. Nedejme si ji vzít ani těmi zaměstnankyněmi, které uvažují o „výpomoci“ na infekčním buď kvůli zalíbení se vrchnosti, nebo kvůli vidině krátkodobého finančního přilepšení si (kvůli kterému by sabotovaly náš boj za dlouhodobé, jisté a výrazné přidání do základů).

Máme šanci. Na všech odděleních v Karlových Varech i Chebu v těchto dnech probíhají debaty o tom, jak na tom kterém oddělení proti krizi a podmínkám nedůstojným pro personál i pacienty bojovat. Jak na vedení a kraj vyvinout co nejdříve a co nejsilněji tlak. Zapojte se do nich, přidejte se k boji.

Kolaps infekčního oddělení nám ukazuje, kam vede obětování se. A je pro nás též nejpříhodnější chvílí, jak politiky a vedení donutit k řešení. Nenechat je opět utéct. Nebojme se toho, jinou cestu než boj za vlastní zájmy nemáme – to je naše zkušenost posledních let.

Iniciativa sester, 5. května 2017