Politici si berou pacienty a sestry jako rukojmí. Leták ke snaze krajských politiků otevřít infekční oddělení KKN

"Politici opět dokládají, že jim nejde o pacienta. Infekční oddělení v karlovarské nemocnici, uzavřené kvůli nedostatku sester, chtějí otevřít, stůj co stůj, aby krizi zamaskovali. Bez ohledu na to, že by v něm pracovaly sestry bez patřičného, tedy dlouhodobého, odborného zaškolení." Přinášíme leták, v němž Iniciativa sester v KKN shrnuje, proč nechce řešit krizi zoufalým přetahováním sester z jiných zařízení.

Politici si berou pacienty a sestry jako rukojmí

Krizi chtějí „řešit“ porušováním předpisů

Kvůli otálení politiků hrozí chebské i karlovarské nemocnici kolaps

 

Karlovarská nemocnice musela kvůli nedostatku sester uzavřít infekční oddělení. „Překvapení“ krajští politici teď chtějí krizi „řešit“ zoufalým sháněním sester z jiných zařízení. Iniciativě sester vyčítají, že prý sestry z domova Mariánská ochotné „vypomáhat“ „zastrašovala“ – jistě jste to četli v novinách.

Chceme k tomu říci několik důležitých bodů, které se od politiků ani vedení nedozvíte:

Došlo na varování sester

 • Kolaps infekčního oddělení potvrzuje to, co Iniciativa sester říká od února. A k jeho uzavření došlo proto, že vedení kraje na naše varování nereagovalo, jak mělo.
 • Infekční oddělení již padlo, ale pokud se politici nezačnou chovat zodpovědně, nebude poslední. Ve vážných problémech jsou všechna oddělení chebské i karlovarské nemocnice.

 

Za krizi může nezodpovědnost kraje a vedení

 • Proč situace takovouto katastrofální krizí vrcholí? Protože vedení kraje ani nemocnice dlouho, celé roky neřešily katastrofální nedostatek zdravotnic. Z obou nemocnic vyháněly sestry pryč mzdy nižší než v jiných obdobných zařízeních v kraji. A ty zdravotnice, co zůstávaly (a zůstávaly i proto, aby pro pacienty provoz udržely), trpěly vyčerpáním z přesčasů, z přepracovanosti. A postupně odcházely i ony. Přetížení nelze vydržet donekonečna.
 • Místo toho, aby krajští politici a vedení nemocnice zaměstnancům zajistili podmínky a mzdy, které by je nenutily na pokraji sil nemocnici opouštět, kraj a management krizi roky záplatovaly. Vzaly si pacienty jako rukojmí a nutily sestry k dalším přesčasům, k dalším „výpomocem“. Tak situace dospěla až do současné hluboké, katastrofální krize.

 

Politikům a vedení nejde o pacienty: chtějí porušovat zdravotnické předpisy nemocnice

 • Tím samým záplatováním se chtějí politici vyhnout řešení problému i dnes.
 • Krizi se tak snaží „řešit“ tím, čím ji způsobili. A opět na úkor sester. A samozřejmě opět i na úkor pacientů. Jejich „řešení“ totiž spočívá v porušování předpisů. Vysvětlíme to:
 • Sestry nemohou nastoupit do jiného oboru bez řádného zaškolení. To trvá i několik měsíců. Pokud si tedy politici a vedení nemocnice myslí, že vezmou sestry z jakéhokoli jiného oddělení či zařízení, z Mariánské či odjinud, a přesadí je okamžitě na karlovarské infekční, chystají se porušovat tzv. adaptační procesy.
 • Infekční oddělení je přitom sestersky i ošetřovatelsky velmi náročné. Od jiných se liší specifickými bariérovými postupy, izolacemi pacientů.

 

Nezastrašujeme, jen trváme na skutečném řešení

 • Pokud se tedy sestry za „výpomocí“ nehrnou, mají k tomu velmi dobrý důvod: vzít na sebe zodpovědnost za neznámé oddělení (nejen za jeho pacienty, ale i ostatní personál, asistentky, sanitáře) bez potřebných znalostí, zkušeností je přílišným hazardem.
 • Možná však, díky našim kontaktům, přihlédly naše kolegyně i k tomu, co jim vzkázala Iniciativa. Své kolegyně jsme přitom nezastrašovaly. Vysvětlujeme jim následující: Že jediným začátkem řešením krize je zlepšit ohodnocení sester. A že jejich případná výpomoc by řešení oddálila - politici by ji jen zneužili pro to, aby mohli od své zodpovědnosti za krizi opět utéci.

Politici opět dokládají, že jim nejde o pacienta. Infekční chtějí otevřít, stůj co stůj, aby krizi zamaskovali. Bez ohledu na to, že by v něm pracovaly sestry bez patřičného, tedy dlouhodobého, odborného zaškolení.

Náš boj není jen za lepší mzdy pro zdravotnice. Je též jedinou cestou,

 • jak do nemocnice vrátit chybějící personál

 • jak zabránit dalšímu kolabování nemocnice

 • jak pacientů, zajistit odpovídající péči na odborné úrovni; ne pouhé zoufalé záplatování

Iniciativa sester v KKN (karlovarské krajské nemocnici), 14. května 2017