Oprava: Zastupitelstvo o KKN mluvilo. I když mnoho neřeklo

Ve čtrnáctém čísle Iniciativy jsme k červnovému jednání krajského zastupitelstva napsali, že zastupitelé k personální krizi v KKN mlčeli. Není to pravda, věnovali jí asi třicet minut rozpravy, jak jsme se dověděli ze záznamu. Výsledek debaty se však od mlčení mnoho neliší: Nové peníze na mzdy politici nedali. A nic nového jsme se konkrétně nedověděli.

Radní opět zopakovali, co už víme:

Že v březnu dostal personál KKN do základu 10 procent, které stát nemocnicím nařídil přidat zaměstnancům již od ledna (přičemž nezmínili, že oněch 10 procent rozdíly mezi mzdami v KKN a jiných nemocnicích v kraji zvětšilo).

Že kraj již dal na mzdy v KKN dvakrát deset milionů a slíbil, že je zachová i po lednu 2018.

Že stát pošle od července do všech nemocnic dotační dva tisíce korun na lůžkovou/směnnou sestru (radní Bureš znovu prohlásil, že kraj bude tak velkorysý a státní peníze zdravotnicícm v KKN nesebere z příplatků).

Nikdo nemluvil o tom, že mzdy jsou v KKN navzdory oněm dvakrát deseti milionům pro většinu zaměstnaneckých kategorií stále nižší než v jiných zařízeních v kraji.

Nikdo nenavrhl dát KKN na mzdy nové peníze, aby se rozdíl zrušil (jak se o tom alespoň diskutovalo na dubnovém zasedání.)

(A protože nás samozřejmě zajímají tabulkové platy od ledna 2018 a protože i jejich přísliby v posledních týdnech zazněly, zarazilo nás, že se na zastupitelstvu nemluvilo ani o nich.)

Nedověděli jsme se, jak a z jakých peněz bude kraj řešit případné dorovnání dvou tisíc i ostatním zdravotnicím, na které se dotační program nevztahuje. Jediné, co k tomu zaznělo, je tento hejtmančin předpoklad: „Předpokládám, že v co nejbližší době obdržím tabulku, kde uvidím, na kolik zdravotních sester se to popřípadě nevztahuje, že to budeme nějakým způsobem řešit s managementem, i pomocný zdravotní personál, což jsou ošetřovatelé, sanitáři atd.“