Představení VIDEA o zkušenosti boje v nemocnici: jako sestry mluvíme o tom, čeho jsme dosáhly a jak. A jak si můžeme pomoci napříč nemocnicemi

„Proč jsme video natočili? Abychom shrnuli myšlenky a zkušenosti Iniciativy sester – a zkusili je posunout, předat do ostatních nemocnic. Aby je naše kolegyně mohly třeba použít i jinde.“ Tahle slova včera uvedla promítání videa o Iniciativě sester v Karlových Varech.

Před promítnutím a po něm se na schůzi řešila spousta věcí. Na základě aktuálních zkušeností jsme se bavili o tom, jak slabé je vyjednávání, když nevychází z úsilí zdola pracovišť. O tom, že bez tlaku zdola bude tahat za delší konec vždycky vedení a politici. Že managementy můžeme dostat pod tlak jen tím, že začneme především striktně dodržovat předpisy a kompetence, protože jinak nikdo nebude mít důvod krizi řešit (protože krizi ponese na zádech personál, za cenu vlastní přepracovanosti atd.).

Bavili jsme se o rozdílech mezi tabulkovými platy ve státních a mzdami v nestátních nemocnicích. Bavili jsme se o tom, že hrdost na svou profesi si musíme vybojovat, protože tu nám formální vyjednávání v kancelářích nepřinesou. Že musíme začít u sebe zdola, v provozu, v terénu. Konkrétně, prakticky. Samy za sebe.

Mnohokrát a silně zaznělo, že bychom se o všech těchto věcech, zkušenostech, otázkách měly začít bavit my sestry (a ošetřovatelky, sanitáři, pomocný personál…) napříč nemocnicemi, napříč republikou.

Video brzy hodíme na YouTube, Vimeo, Facebook, ale rády uděláme promítání i pro váš kolektiv z vaší nemocnice. Protože si máme co říct. A není nutné, aby přišla půlka nemocnice, hromada lidí. Docela stačí, když se potkáme jako ty, co se nechtějí dát a chtějí něco dělat a oslovit ty ostatní.

A ještě tohle: Velké díky režisérce Apolena Rychlíková, která video nejen natočila, ale přijela ho na karlovarskou mini-premiéru uvést.