Prohlášení Iniciativy sester ke krizi karlovarské interny: Je to účet za to, jak kolaps KKN „řeší“ politici a vedení

Loni v květnu zkolabovalo karlovarské infekční oddělení. Od té doby je v krizi, závislé na výpomocích, dál. Dodnes. Letos v únoru však akutní krize vypukla i na karlovarské interně, které hrozilo zavření. KKN ho odvrátila jen naprosto nesystémovým, neférovým a diskriminačním flikováním – přeplácením dvou sester z jiných oddělení, které vedení nakonec sehnalo.

Od kolabování infekce ke kolabování interny: to je výsledek toho, jak zodpovědně „řeší“ problémy KKN způsobené nízkými mzdami kraj i vedení nemocnice. Přinejmenším rok přitom krizi nemohou popírat nebo nevidět. A rok měli zodpovědní politici a manažeři na to, aby dlouhodobě podhodnocené mzdy zlepšili modifikovanými státními tabulkami.

Udělali následující: dlouho a opakovaně tabulky slibovali, nakonec sliby nedodrželi. Potenciálním uchazečům o práci v KKN tak vzkázali: tak důvěryhodný je zaměstnavatel a zřizovatel, který by vás v KKN čekal.

„Záplatování“ ze strany managementu

Místo systémového řešení přišlo vedení s opakováním staré taktiky – záplatování krize přeplácením sester odjinud. To, že dvě sestry na výpomoc dostávají 25 tisíc korun ke mzdě navíc, je neférové ke kmenovým všeobecným, ale i praktickým sestrám z interny: copak ony nedrží internu nad vodou už tři roky, co krize na interně trvá?

Kroky vedení KKN nemají logiku, schází jim spravedlnost i perspektiva systémové změny: chtějí jen uhasit požár, co vypukl, a čekat, až vypukne další jinde. Po infekčním interna, po interně… adeptů je víc. A krajští politici i vedení se tabulkovým podvodem postarali o to, že času na další požáry bude dost.

Sebevědomí a zodpovědnost na odděleních

Krize karlovarské interny ale přinesla ještě něco. Byla momentem, kdy zdravotnické kolektivy dokázaly říci „ne“ záplatování. Dvě sestry, u nichž nakonec zvítězila chuť na „rychlé peníze“ nad solidaritou a tlakem na opravdové řešení pro všechny a s budoucností, nejsou až tak podstatné.

Z krize na interně si zaměstnanci zapamatují hlavně to, že chirurgie dokázala s ohledem na pacienty i vlastní personál říci „ne“ nezodpovědnému nápadu vedení na sloučení s internou. A své „ne“ ustála. A zapamatujme si to, že spousta oddělení řekla veřejné „ne“ záskokům a výpomocem, které teď na interně jen zakryjí požár, co se na jiných odděleních daří hasit jen tak tak.

Vzkaz mnoha prohlášení jednotlivých oddělení je jednotný a jasný: odteď se na záplatování bez řešení kořenu problému nebudeme podílet.

Protože se k řešení dlouhodobého krizového stavu KKN postavilo vedení kraje i nemocnice nezodpovědně a zaměstnance podvedlo nesplněnými sliby, nemá zdravotnický personál důvod řešit za ně následky jejich jednání nad prostý rámec svých pracovních náplní a kompetencí.

Iniciativa sester, 16. února 2018

(vyšlo v pětadvacátém čísle novin Iniciativa)