Iniciativa číslo 26: Odbory podepíší kolektivní smlouvu bez tabulek. Pro nás nic nekončí

Odbory se rozhodly podepsat kolektivní smlouvu, která zaměstnancům KKN neplní mnohokrát opakované sliby státních tabulek.

Svůj podpis odbory vysvětlují tím, že politici už mají našeho boje dost a neměli bychom je dál rozčilovat. Že předsedovi odborů říkali na jednání i zástupci pojišťoven, že sestry mají „dostat rozum“. Že to nakonec říkají všichni partneři odborů, od paní ředitelky Samákové přes paní ředitelku Märzovou po paní hejtmanku. Že jsou s kolektivkou spokojeny i krajské odborové struktury. Proto ji odbory podepíší, dokonce ani nebudou požadovat arbitrážní jednání, které by kauzu KKN zviditelnilo.

U postoje odborů se nemá cenu dlouho zdržovat. Když jsme začali loni v únoru dávat dohromady síly, předseda odborů nás odrazoval: ať se prý do ničeho nepouštíme. A od té doby se odbory na žádném oddělení boje neúčastnily – a na ničem z toho, čeho jsme dosáhli, na jediném mzdovém přidání a zlepšení pracovních podmínek, nemají odbory zásluhu. Že podepíší kolektivní smlouvu, tak není žádnou změnou. Beztak ji chtěly podepsat už před časem.

A podobně pro nás není žádnou změnou ani konec kolektivního vyjednávání. Všechna přidání, kterých jsme loni dosáhli, se ostatně odehrála úplně mimo kolektivní vyjednávání.

Podstatné je něco jiného:

  • Podstatné je, že si už konečně dokážeme vážit sami sebe – a proto podvod politiků a vedení jen tak nepřejdeme. Proto se našeho spravedlivého úsilí o tabulky se nevzdáme.
  • Podstatné je, že tabulky jsou náš obecný cíl: modifikované tabulky pro všechny. Jenže kromě něj tu jsou konkrétní problémy ohledně pracovních podmínek na tom či onom oddělení. Konkrétní nespravedlnosti, které se dotýkají té či oné profese, nejen sester, ale i ošetřovatelek, sanitářů, POP, laborantek, té či oné kategorie zaměstnanců. Jsou tu konkrétní a neustálá porušování náplní práce a konkrétní a chronická překračování kompetencí.
  • Podstatné je, že se na odděleních dají sebeorganizací, tlakem zdola věci měnit. Z našich schůzí víme, na kterých odděleních se to povedlo – a jak. Máme trochu mustr, i když si ho každé pracoviště musí samozřejmě přešít podle svých konkrétních podmínek. Říci „ne“ zavedeným a mnohdy protiprávním špatnostem mohou i nová oddělení a profese, které se začínají ozývat.  Podstatné je, že nechceme přijít o sílu a sebevědomí, které jsme si začali před rokem budovat a které začínáme vnímat. Jsme bohatší o rok organizace, zkušeností, znalostí, síly. Nechceme to ztratit, proto půjdeme dál.

Takže hodně sil, rozvahy, trpělivosti a vzájemné podpory

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kolektivka: co by v ní mělo být

Odbory se kolektivní smlouvu rozhodly podepsat – a je to jejich byznys.

My přinášíme soupis opatření, které jsme do smlouvy chtěli zanést my:

::: dodatková dovolená pro všechny

::: sick days

::: zvýšení věrnostních odměn

::: zvýšení odměn při odchodu do důchodu

::: příplatek za práci ve ztíženém prostředí, zvláštní příplatek podle NV 564/2006

::: benefity

::: lékař – preventivní prohlídky do nemocnice

::: především Iniciativou vytvořený mzdový řád

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(vyšlo v šestadvacátém čísle noviny Iniciativa)

Ke stažení: