Jak dál? Ukázaly to kolektivní reakce na "výpomoci" na interně

V kauze „výpomocí“ na interně jsme prokázaly: a) odpovědnost k sobě i pacientům, b) rozum, c) sílu obojí prosazovat. Je to návod, kterého se držet

Když jsme dokázaly říct, na mnoha odděleních, kolektivní, veřejné a praktické „NE“ takzvaným „výpomocem“ na interně (nejprve to řekla chirurgie a poté spousta dalších oddělení), byla to jedna z nejdůležitějších věcí. Proč?

Protože jsme proti plánu vedení na to, personální krizi jako vždy zafixlovat, dokázaly postavit odpovědnost k sestrám na interně i jinde a odpovědnost k pacientům. Protože jsme proti plánu vedení na další dočasné záplatování krize skrze nespravedlivé přeplácení personálu postavily logické argumenty a odpovědnost.

Ale nejen to. Nezůstaly jsme jen u toho. Dokázaly jsme naší „spolupráci“, nebo spíš spoluvině na záplatování krize (než vypukne na jiném oddělení) říct „NE“. Kolektivní, solidární. Nahlas.

Kdo by si to před rokem představil? Tehdy se zdálo nemyslitelné, že bychom použily vlastní hlavu a kvůli ohledům na pacienty i ohledům na sebe samé vypověděly poslušnost.

Je třeba si to pamatovat. Naše síla může růst jen takhle. Prakticky. Zdola. Krok za krokem. Z oddělení.

::::::::::

„NE“ ::: Po podvodu a nedodržených slibech nemůže vedení KKN ani kraje počítat s tím,

že bude personál spolupracovat nad rámec svých konkrétních pracovních náplní a kompetencí ::: „NE“

::::::::::

(vyšlo v šestadvacátém čísle novin Iniciativa)