Takto si vedení KKN váží přetíženého personálu: Naše kolegyně má být půl roku bez osobního. Proč? Pomohla pacientům, když to nedovedlo vedení

Je to tak očividná šikana, že si žádá jen pár úvodních vět: Naše kolegyně z ORL vylepila na chodbě karlovarské nemocnice cedulku, která pacientům usnadňovala nalezení oddělení, která potřebovali. Vylepila ji prostě proto, aby nebloudili. Ulehčila jim tak orientaci a nemocnici usnadnila provoz.

Čeho se dočkala? Vrchní sestra ORL Pavlína Gernatová a primář ORL Jan Svárovský jí vytýkacím dopisem pohrozili výpovědí a vzali jí na šest měsíců osobní ohodnocení.

Potrestání naší kolegyně je útokem na nás všechny. Proto nesmí projít.

Onen trest vypovídá o tom, jak vedení v KKN s personálem zachází. Než se tomu budeme věnovat, shrneme, k čemu došlo. Shrneme to „polopatě“, názorně, ať absurdita a nehoráznost trestu, s nímž přišla vrchní sestra Gernatová a primář Svárovský, vynikne jednou provždy:

 • Ambulance ORL je na začátku budovy B. Její čekárna je průchozí a pacienti, kteří jsou zde poprvé, hledají samozřejmě informaci u prvního okénka. Tedy na ORL. To znamená, že sestry na ORL musejí během dne nasměrovávat tápající pacienty do patřičných ordinací, i když kvůli tomu musejí odbíhat od ošetřovaného. Zdržuje je to od práce.
 • Ideálním, docela jednoduchým řešením by samozřejmě bylo vyvěšení informační tabule na správném místě. Nemocnice tak však problematickou situaci neřešila. Neřešila ji ani jinak. Situaci neřešilo vrcholné vedení, neřešila ji ani vrchní sestra, ani primář. Praktické problémy s blouděním pacientů nechala KKN na personálu v terénu.

Je to vlastně taková malá, konkrétní ukázka obecného přístupu KKN k současné krizi: (personální) krizi vedení adekvátně neřeší (kdyby se o to snažilo, nepodvedlo by nás s tabulkami), praktickými následky se ale vedení netrápí. V praktických problémech se nechává topit přetížený personál v terénu (a pacienty).

 • Když situaci nepomohlo vedení oddělení ani nemocnice, pacientům i personálu prostě pomohla jedna sestra: ulehčila jim hledání oddělení. Nalepila na zeď cedulku. A právě to je onen „zločin“, za který přišel absurdní trest.
 • Zatímco pacienti totiž informační ceduli, která jim usnadnila orientaci, ocenili, sestřini nadřízení ne.

Tolik v kostce k celému „zločinu“ „troufalé sestry“, který si vysloužil vytýkací dopis. Celý případ je úplně jednoduchý.

Nad potrestáním zůstává rozum stát. Jenže u toho nemůžeme zůstat:

Jde o to, co absurdním a nehorázným potrestáním naší kolegyně vedení KKN vzkazuje celé nemocnici:

 • Vedení nám tak říká: Takto si vážíme vašeho úsilí.
 • Vedení nám tak říká: Personálu je v KKN málo, ale tomu, co zbyl, budeme i tak vyhrožovat propuštěním (!) ze sebevíc nesmyslných důvodů.
 • Vedení nám tak říká: V KKN musíte, na vlastní riziko, porušovat tisíc a jeden předpis a kompetenci. To neřešíme. To nás nezajímá. Papírovou ceduli s informací pro pacienty však dáme přezkoumat právníkovi! (Ano, hlavní sestra Gabriela Píchová naší kolegyni sdělila, že ceduli jako předmět doličný odnese právníkovi k posouzení, zda onen kus papíru „neodporuje zájmu pacientů“ /??!!/)
 • Vedení nám tak říká: V magazínu KKN&My a při návštěvách na oddělení hlásáme, že „jsme jeden tým“. Ve skutečnosti vám po roce a půl vašeho boje chceme ukázat, kdo je tady pánem. A co vše si můžeme dovolit.

Případ na ORL nám tedy připomíná:

 • Musíme si dál bránit a budovat sebevědomí a ostražitost, jak jsme s tím před rokem začali.
 • Nejde nám „jen“ o peníze. KKN nám přidala na mzdách (s tabulkami nás ovšem podvedla, na to nezapomínáme). Jde o to, v čem každý den pracujeme. O pracovní podmínky, o pracovní dobu, o volný čas. O pracovní vztahy, o respekt. O to, jak se s námi zachází.
 • A nakonec:

Naše reakce, naše podpora kolegyně z ORL nám dává naději, že když bude příště obětí bezpráví někdo z nás, má šanci, že se ho ostatní zastanou. Následující prohlášení jsou toho dokladem:

ORL ambulance: Je to absurdní šikana. Nebude-li odvolána, budeme reagovat

Anesteziologie: Jde o naši profesní hrdost a sebevědomí. Nenechme si to vzít takovouto represí

Ortopedie: Potrestání se dotýká nás všech. Musí být okamžitě zrušeno

Urologie: Je to osobní msta ze strany vrchní sestry

Sestry COS: Trest je absurdní, vytýkací dopis musí být stáhnut

Novorozenecké: Vrchní sestra by se měla naší kolegyni omluvit. A poděkovat jí

OARIM RES: Protestujeme proti potrestání kolegyně. Nad dlouhodobě neutěšeným stavem nám dochází trpělivost

TRN: Potrestání kolegyně je výsměchem nám všem

Interna: Vedení překročilo hranici. A šikana nový personál nepřiláká

Neurologie: Je důvodem represí jen informační cedule? Postih kolegyně musí být zrušen

Chirurgie A, B a TRAUMA: Potrestání je výsměchem nám všem. Kolegyně z ORL si zaslouží omluvu

Cheb: Absurdní trest může mít jediné vysvětlení: je to demonstrace moci

Tags: 
Ke stažení: