Iniciativa číslo 30: Naše a vaše kolegyně má být potrestána za informační ceduli. Je to nemístná šikana. Odpovídáme kolegyním a kolegům z oddělení ORL a zveme je na schůzi

K případu absurdního potrestání naší kolegyně z ORL ambulance se vyjádřil personál oddělení ORL. Je dobře, že se kolegyně a kolegové z ORL oddělení ozvali. Je totiž dobré vědět, kdo stojí na které straně, pak se dá otevřeně diskutovat. I proto zveme kolegyně a kolegy z ORL oddělení na příští schůzku Iniciativy a i proto jejich text zveřejňujeme níže.

Předtím však je potřeba shrnout následující. Stačí na to pár vět, situace je totiž i po vyjádření ORL oddělení jasná:

1. Na tom, že se vytýkací dopis dopouští neomluvitelné šikany, se nic nemění. Vyjádření z ORL totiž k faktům z vytýkacího dopisu neříká ani slovo.

2. Fakta z vytýkacího dopisu jsou pořád tatáž: kolegyně Hana Jílková byla potrestaná kvůli tomu, že vyvěsila informační ceduli, která navigovala pacienty. O šestiměsíční osobní ohodnocení má přijít (a vyhozením z práce jí bylo pohrozeno) jen a pouze kvůli tomu, že vylepila informační ceduli. Kvůli ničemu jinému. Tečka. O žádném jejím jiném provinění není ve vytýkacím dopisu ani slovo.

3. Po vyjádření z ORL oddělení se na faktech z trestajícího dopisu nezměnilo nic. Trest za navigační ceduli zůstává absurdní šikanou, i když se našli kolegyně a kolegové, kteří trest podporují a obhajují veřejnými obviněními, která v původním vytýkacím dopise vůbec nejsou.

Kolegyně a kolegové z ORL oddělení se mýlí:

1. Iniciativa „nesoudí a netrestá“, jak píše oddělení ORL. Jediným kdo trestá (finančně a navíc pohrůžkou výpovědí), je přece očividně jejich vrchní sestra. A jediným, kdo veřejně obviňuje a soudí, „zvenku“, z oddělení o několik pater výš, aniž by na ambulanci pracoval, je text napsaný ORL oddělením. My se k jeho obviněním a případným interním nesouladům uvnitř ORL nechceme vyjadřovat. Nepatří totiž podle nás na „veřejnost“, ale na provozní schůze. Musí se řešit v terénu.

Iniciativa se postavila na obranu své kolegyně kvůli tomu, že její potrestání za vyvěšení informační cedule je opravdu nehorázné. A ať píše text ORL oddělení, o čem chce, kolegyně byla podle vytýkacího dopisu potrestaná pouze za vyvěšení informační cedule.

2. Vyjádření ORL oddělení píše v souvislosti s Iniciativou o „úzké skupině lidí“. Vyjasněme to:

V jistém smyslu patří k Iniciativě všichni, kdo neodmítli výdobytky, které Iniciativa za minulý rok a půl vybojovala. Každá a každý, kdo spokojeně přijímal všechna finanční přidání, která kolegyně a kolegové, sestry, ošetřovatelky, sanitáři, sanitářky skrze Iniciativu vybojovali. Všichni, kdo neodmítli mzdy navýšené díky boji Iniciativy, tím drží s Iniciativou basu.

V praxi je to samozřejmě složitější: abychom si své finanční a pracovní podmínky zlepšily, pro to bylo (a je) potřeba aktivní účasti, kolektivního nasazení. Kolegiální solidarity a odvahy. Nestačí si jen nechat otevřenou peněženku. Bylo a je potřeba kolektivní aktivity zdola, z terénu, z oddělení: tak jako v případě obrany naší šikanované kolegyně (a připomínáme, že se za ni nepostavila „úzká skupina“, ale kolegyně a kolegové z mnoha oddělení).

Tím víc mrzí, že se naše kolegyně a kolegové z ORL oddělení veřejně ozvali až nyní, teprve teď. A jen proto, aby veřejně obvinili svou spolupracovnici z věcí, ze kterých si ji neodvážila formálně obvinit ani jejich společná nadřízená.

Kromě toho musíme znovu zdůraznit následující: Boj za lepší mzdy je „jen“ jedna věc. Jde nám totiž i o lepší pracovní podmínky, v nichž budeme moci dělat pro pacienty svou práci kvalitně, bez porušování předpisů. A k tomu patří i boj za důstojné zacházení ze strany nadřízených. Boj za profesní hrdost, která se dokáže postavit i šikaně.

Leckdy se postoje rozcházejí jen proto, že se obě strany včas nepotkaly. Proto by bylo jednoznačně fajn, kdybychom to po roce a půl napravili. Konečně.

I proto kolegyně a kolegy z ORL oddělení zveme na příští schůzku Iniciativy. Koná se ve čtvrtek 7. června od 15.30, tradičně v kinokavárně Drahomíra.

Ke stažení: