Nový informační systém v Chebu: co by změna způsobila a proč ji lékaři i sestry odmítají

Rozhodnutí vedení KKN o změně informačního systému poškodí personál, neposlouží pacientům, zvýší nemocnici náklady. Přečtěte si společné prohlášení chebských lékařů a Iniciativy sester v Chebu.

Rozhodnutí vedení KKN o zavedení nového informačního systému do chebské nemocnice povede k odchodům lékařů a omezí dostupnost péče v době pohotovosti

Vedení KKN se chystá ještě letos zavést nový nemocniční informační systém. Není k tomu důvod. Naopak, provoz nového bude dražší. Pro personál bude znamenat, v situaci trvající personální krize, další enormní zátěž. Externí lékaři již proto ohlásili, že bude-li nový systém zaveden, neprodlouží s nemocnicí smlouvy. Proti změně protestují lékaři i sestry, petici podepsalo přes 200 zaměstnanců, kteří s informačním systémem pracují.

Již zhruba čtrnáct let funguje v Chebu zavedený informační systém. Rozhodnutí o jeho zrušení nevzešlo z potřeb personálu ani potřeb provozu. Stávající systém umožňuje bezproblémový přenos veškerých potřebných dat mezi karlovarskou a chebskou nemocnicí.

Zatížení personálu, odchody lékařů, omezení pohotovostní péče

Zbytečná změna systému by přinesla vážné praktické problémy. Vedla by k dalšímu přetížení již tak přepracovaného personálu. A reálně hrozí, že by změna vedla k výraznému omezení dostupnosti péče v době pohotovosti. Nový program se totiž celkem logicky odmítají učit externí lékaři, na nichž je nemocnice závislá, právě v rámci ústavní a lékařské pohotovostní služby (ÚPS, LPS). Například na LPS pro děti a dorost 8 z 11 lékařů rezolutně prohlásilo, že v případě změny systému přestávají sloužit. Prakticky a velmi reálně tedy hrozí, že od 15. prosince 2018, kdy bude podle sdělení vedení KKN zrušen stávající informační systém, bude v Chebu výrazně zhoršená dostupnost pohotovostní péče. Konkrétně v období Vánoc, kdy je pět volných dnů za sebou, se může stát, že bude uzavřeno ORL oddělení včetně pohotovosti, omezená dostupnost LPS pro děti i dospělé.

Finančně náročnější provoz

Zatímco má být pořízení nového systému hrazeno z dotací, samotný jeho provoz bude dražší. Nejprve od vedení zaznělo, že o jeden až dva miliony korun ročně. Nyní jsme se dověděli, že konkrétní číslo se prý zatím ani neví.

Nový systém není lepší

V každém případě to budou vyhozené peníze. Máme zaměstnance, kteří v jiných zařízeních s novým systémem SW (FONS) pracovali, mají tedy praktické srovnání. Nový systém je výrazně složitější, práci neusnadní a rozhodně nám nic nového nepřinese. Nejen to, řadu našich oddělení by připravil o propojení s fakultní nemocnicí v Plzni, která je například pro chebskou onkologii jediným současným partnerem.

Dlouhodobě náročný a chaotický proces

Všechny nevýhody změny systému navíc podtrhuje obava, že přechod hrozí být dlouhodobě komplikovaným a chaotickým procesem. Varuje před tím zkušenost našich kolegů ze sousedního kraje,[1] se systémem téže společnosti, která má nyní dodat systém do KKN. Naše nemocnice nemá takovou personální kapacitu, aby podobné zbytečné experimenty bez velké újmy ustála.

Všechny tyto argumenty si vedení KKN od zaměstnanců konečně, teprve nyní, vyslechlo. Na námitky však nedalo konkrétní odpovědi a trvá na změně systému.

Závěr: změna neprospěje ani pacientům, ani personálu

Lékaři a sestry chebské nemocnice vidí věc jasně. Záměr vedení ztíží pracovní podmínky již tak přepracovaného personálu a bude odvádět jeho energii od péče o pacienty směrem k administrativě. Místo toho, aby se finanční prostředky investovaly do personálu (především sester), budou každoročně posílány nemalé peníze soukromé IT společnosti, aniž by to bylo vyváženo přínosem pro nemocnici.

Můžeme bohužel čekat, že se dočkáme obvinění z toho, „že se nechceme učit novým věcem“. Proto zdůrazňujeme, že se změnou nesouhlasí personál z velmi praktických a velmi pádných důvodů.

lékaři chebské nemocnice

Iniciativa sester v Chebu