Požadavky pardubické Iniciativy: kolegyním a kolegům, vedení nemocnice i kraje

image: 

Nápor pacientů z Chrudimi je enormní. — Pardubický personál ho zvládá za cenu přetížení. — Snahu části personálu vedení odmítá ocenit. — Pracovní týmy tak rozděluje 

Realita Pardubické nemocnice je zcela zjevná. Červencové uzavření chrudimské interny do Pardubic přivedlo a přivádí zástupy jejích pacientů. Obrovský nárůst dosvědčují čísla. Pardubický management to samozřejmě ví – a přiznal kvůli tomu, zcela po právu, mimořádné odměny lékařům. Zcela a bezdůvodně však úplně opominul ostatní, nelékařský personál.

Realita i její nepřijatelnost a nespravedlnost je očividná.

OBĚŽNÍK V PDF STAHUJTE TADY

Nejde tedy o to diskutovat nebo vyjednávat o tom, zda enormní nárůst pacientů existuje, zda pro personál představuje enormní zatížení a úsilí, ani o tom, zda za něj část personálu dostala, právem, finanční odměnu – a části byla bezdůvodně a nespravedlivě upřena.

To jsou fakta, není o nich sporu.

Jde o to, aby vedení „nedopatření“ napravilo.

Níže přinášíme vyjádření několika pracovišť.1 Doručujeme je nejen ostatním kolegyním a kolegům, ale též vedení nemocnice i kraje. Vyjádření zmiňují i své specifické problémy a požadavky, jejich společné, ústřední sdělení je toto:

 

požadujeme

měsíční odměnu za úsilí při péči o pacienty zavřené chrudimské interny

ve výši 30 procent základní mzdy NLZP;

zpětně od července do obnovení plného provozu chrudimské interny

 

Kardiologie:

Chrudimská interna byla zavřená v červenci 2022 se sliby, že je to jen dočasně... a na podzim se otevře. Je listopad a interna v Chrudimi je zavřená stále. Pracujeme ve stejném počtu personálu, ve stejných prostorech, na stejném počtu lůžek, „JEN“ místo jedné interny za dvě.

A pracujeme jako tým. Jedna lékařská část týmu ohodnocení za aktuální nárůst počtu pacientů a péči o ně zaslouženě dostala. Druhá část týmu, nelékařští zdravotní pracovníci, NLZP, za svou práci navíc nedostala nic. Bez jediného slova vysvětlení, bez jakékoli jiné kompenzace. Jistě si přitom nikdo nemyslí, že se o pacienty starají jen lékaři.

O zvýšení svého platu může z mnoha důvodů žádat každý. My si ho však objektivně zasloužíme, stejně jako si ho objektivně zasloužili lékaři. Žádáme tedy o kompenzaci ve výši 30 procent základní tarifní mzdy od doby zavření interny Chrudim, tj. od července 2022, a o navýšení příplatků v ÚPS za Chrudimsko podle statisticky prokazatelného nárůstu počtu pacientů.

Iniciativní kolektiv kardiologie

 

Vyjádření lékaře kardiologie

 

Od léta tohoto roku došlo k bezprecedentní situaci, uzávěru interního oddělení Chrudimské nemocnice. Logickým vyústěním je extrémní nárůst práce na všech odděleních interních oborů Pardubické nemocnice, a to nejen v běžné pracovní době, ale i v době ÚPS či nočních směn. Nemocnice v Pardubicích na tuto situaci nebyla a není připravena, nedošlo k personálnímu posílení dotčených oddělení. Dochází k přetěžování stávajícího NLZP, který i přesto, že za tuto situaci nemůže, nese největší zátěž. Pokud nedojde k výraznému personálnímu posílení dotčených oddělení, myslím, že je nutné adekvátně odměnit zaměstnance, kteří za tuto situaci nenesou žádnou vinu.

Jiří Vondrák, kardiologie

 

Plicní oddělení:

My sestřičky, ošetřovatelky a sanitáři plicního oddělení chceme popsat situaci, která zde panuje:

Po uzavření interny Chrudimské nemocnice k nám jezdí pacienti z celého chrudimského okresu včetně posádek RZP během celého dne i noci. Lékaři byli za vzniklou situaci finančně ohodnoceni. A právem. Na nás NLZP se „zapomnělo“. Vedení vůbec nepřihlédlo k tomu, že jsme jeden tým.

Vyjádření lékařů plicního oddělení

Bez obětavé, mnohdy přesčasové práce našich kolegyň a kolegů z řad NLZP by nebylo možno poskytovat zdravotní péči, kterou se všichni snažíme udržet v maximální možné míře a kvalitě za složitých podmínek, které nastaly zejména pozastavením provozu lůžkové části interního oddělení Chrudimské nemocnice.

Myslíme si, že jejich práci je důležité adekvátně ocenit.

Podporujeme kolegyně a kolegy v jejich úsilí a věříme v podporu vedení NPK, a. s.

tým lékařů plicního oddělení

Naše plicní lůžkové oddělení je jediné v kraji a tím, že se zavřela interna Chrudim, přebíráme spoustu jejích pacientů. Počet lůžek a personálu však zůstává stejný.

Není možné přehlédnout práci sanitářů, kterým s nárůstem pacientů z Chrudimské nemocnice a kvůli stavebním úpravám v naší nemocnici přibylo více práce a nemají čas ani na oběd.

Vzhledem k absenci pohotovosti pro celý Pardubický kraj (pohotovost fungující jen několik dnů v měsíci) se zvyšuje i počet pacientů, kteří nepotřebují neodkladnou nemocniční péči, a zatěžují tím už tak přetíženou ambulanci. Proto bychom ocenili, kdyby v Pardubické nemocnici fungovala pohotovost denně. Ulehčilo by to naší práci a hlavně čekání pacientů (o pohotovosti jezdí více posádek RZP).

My všichni, sestry, ošetřovatelky, sanitáři, stále pracujeme za finančních podmínek, které jsou v nastalé situaci neadekvátní. Lékaři už svoji odměnu dostali, teď se ozýváme my. Svou práci máme rádi, ale ocenili bychom, kdyby si jí někdo vážil a docenil nás.

Proto žádáme o navýšení finančního ohodnocení pro NLZP, o odměny ve výši 30 procent základních mezd měsíčně, o příplatky k ÚPS. A to se zpětnou platností od července 2022.

Iniciativní kolektiv plicního oddělení a ambulance

 

Interní oddělení:

Navýšení finančních prostředků pro NLZP interního oddělení 

V důsledku uzavření chrudimské interny je prokazatelný nárůst ošetřených a hospitalizovaných pacientů z Chrudimska i na interní ambulanci. Jen za první tři měsíce roku 2022 narostl počet pacientů, ošetřených jen v době ÚPS na interní ambulanci, o více než třetinu.

Lékařům bylo od 1. července 2022 výrazně finančně přilepšeno, samozřejmě právem. Ale stejný nápor pacientů s nimi sdílíme i my, sestry a sanitáři interní ambulance, a to ve stále stejném počtu. Pracujeme v Pardubické nemocnici ve většině případů již mnoho let, ale bohužel jsme ze strany vedení při řešení finanční odměny za svou práci neustále přehlíženi.

Na schůzce s vedením nám byla nabídnuta možnost vykonávat ÚPS do 22. hodiny ve dvou sestrách místo stávající jedné. To pro nás však není uspokojivé řešení. Službu s jedním lékařem jedna sestra zvládne, navíc ve 22.00 hodin ÚPS nekončí.

Pracujeme mnohdy na hranici svých sil, abychom poskytli co nejlepší péči všem pacientům, ale naše práce je podhodnocena.

Od roku 2020 suplujeme infekční oddělení, které přijímá pouze covid + pacienty, žádný rizikový příplatek nepobírají NLZP ani lékaři, na oddělení se navýšil počet izolací.

Vyjádření lékařů interního oddělení

 

V posledních měsících došlo na interním oddělení k významnému navýšení počtu vyšetřených a hospitalizovaných pacientů. Zvyšuje se obrat na interní ambulanci i obložnost na oddělení. Zkracuje se doba hospitalizace pacientů. To s sebou nese zvýšení vytíženosti nejen lékařů, ale i zdravotních sester, sanitářů a dalších NLZP.

 

Akutní interní ambulance v současnosti supluje urgentní příjem, LSPP, supluje akutní geriatrickou ambulanci + akutní onkologickou ambulanci. Zvyšuje se počet hospitalizovaných pacientů s infekčním onemocněním, kteří vyžadují izolační lůžka.

 

Pracujeme zde jako jeden tým. Finanční ohodnocení a podporu si zaslouží všichni.

tým interních lékařů

Žádáme tedy o projednání a navýšení finančního ohodnocení pro NLZP (měsíční nárůst odměn o 30 procent ze základní mzdy, zvýšení příplatků k ÚPS...), a to se zpětnou platností od července 2022, kdy tato situace nastala. Protože si takovou odměnu za svou náročnou práci jistě zasloužíme stejně tak jako naši lékaři.

Iniciativa INT-JIP

Na interní JIP suplujeme intenzivní péči pro infekční, plicní, kožní a urologické oddělení. Nehledě na časté příjmy intoxikovaných psychiatrických, agresivních pacientů. A to vše bez patřičných příplatků.

Dosti vysilujícím problémem je zaškolování nově příchozích kolegyň a kolegů, kteří po krátké době odcházejí buď na lépe ohodnocené pozice, nebo na méně náročná oddělení. Proč? Protože neustále se zvyšující příval těžce nemocných, kteří vyžadují odbornou péči, za absence adekvátního finančního ohodnocení naše „nové kolegy“ odrazují.

Odborná přístrojové péče jen přibývá… bez jakékoli pracovní motivace pro stávající personál! Po dvacetileté praxi u lůžka jste stejně ohodnoceni jako nově nastupující kolegové a kolegyně.

Proto, prosím, pochopte, že zátěž z Chrudimska, která není realitou pouze od července, je pro nás poslední hřebíček do rakve. Chceme být také náležitě ohodnoceni, jako naši lékaři. Vždyť jsme jeden tým.

Pokud se našly finanční prostředky pro naše lékaře, věříme, že náležitě finančně ohodnoceni budeme i my.

Iniciativní kolektiv sester interního oddělení

 

 

 

Uzavřená věc? Ne. Pořád trvá

Vedení prý prohlásilo, že odměny za Chrudim jsou uzavřená věc. Jenže nejsou. Není to uzavřená věc, pořád se totiž přece odehrává. Kdyby management navštívil pardubické ambulance, oddělení, viděl by to: zástupy chrudimských pacientů jsou stále naší dennodenní realitou. Pořád. Svědčí o nich i čísla, záznamy jednotlivých pracovišť. A trvající realitou je i nespravedlivá nevyváženost ocenění za to, že onen nápor týmy zvládají.

zaznělo na iniciativní schůzce​
 

Sečteno podtrženo: co krize vypovídá o personálu a co o vedení

Situace vlastně vypovídá mnohé, o personálu i managementu. Oběma vlastně vystavuje vysvědčení:

::: Fronty chrudimských pacientů jsou vysvědčením o tom, jak moc se situace v Chrudimské nemocnici vymkla managementu z rukou a jak dlouho se mu krizi nedaří vyřešit.

::: Zároveň svědčí o nasazení, s nímž krizi v praxi řeší dennodenně personál.

::: Fakt, že část personálu management kompletně přehlíží, vypovídá o tom, jak málo si jeho enormního nasazení váží. A jak málo si ho zaslouží.

:: To, že management upírá finanční ocenění části přetěžovaného personálu, svědčí též o tom, že v situaci, kdy je tak moc potřeba, aby zdravotnické týmy držely při sobě, je vedení razantně rozděluje.

zaznělo na iniciativní schůzce

OBĚŽNÍK V PDF STAHUJTE TADY

Přesčasy, příslužby – beru, beru! Pro lepší peníze se raději udřu, než abychom si o ně řekli kolektivně“:

krátkozrakost některých kolegyň, na kterou kolektivně doplácíme

S oním postojem se setkáváme často. Leckdo si stěžuje na mizerné výplaty, a oprávněně. Jenže to končí u stěžování si… a leckdy taky u toho, že ta či ona kolegyně „bere cokoli“, jen aby si finančně přilepšila. Je to krátkozraké a samozřejmě to není řešení:

Z nemocnice si máme odnášet důstojné peníze za standardní pracovní dobu – ne si muset ničit osobní život a zdraví přesčasy, abychom domů donesli rozumnou částku. A jak dlouho to takhle ony kolegyně chtějí „řešit“? Do padnutí? Do doby, než to zřetelně odskáče jejich osobní, rodinný život?

Řešení to není ani proto, že takové „bouchání přesčasů“ vedení vyhovuje: nemusí tak řešit personální problémy a nemusí (i když přesčasy něco stojí) přidávat do základů.

Za úvahou „mizernou mzdu si každý měsíc vylepším braním si všech služeb, o které zavadím“ stojí velmi krátkozraká a mylná kalkulace. Doplácí na ni kolegyně, které se jí řídí, i ostatní. Mnohem bystřejší je: Přiznat si, že „rychlé peníze“ vykoupené přepracovaností nejsou řešením, spíš součástí problému. Hledat společně způsob, jak se ozvat tak, abychom nosili domů důstojné peníze, aniž bychom museli v nemocnici trávit dny a noci.

z iniciativní korespondence

*****

Kolegyním a kolegům, managementu nemocnice i vedení kraje

Toto číslo oběžníku směřuje samozřejmě k personálu Pardubické nemocnice, ke kolegyním a kolegům z jiných pracovišť. Krizová situace samozřejmě dopadá na mnohá pracoviště. Samozřejmě je jediná cesta, jak se odměny za naše nasazení domoci: přidat se a ozvat se.

Elektronicky oběžník odešel též:

  • vrchním sestrám našich pracovišť

  • vedení NPK (řediteli NPK Tomáši Gottvaldovi, náměstku ošetřovatelské péče Norbertu Barekovi, manažeru ošetřovatelské péče NPK Oldřichu Hoškovi, náměstkyni ošetřovatelské péče pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici Lucii Jánské)

  • vedení kraje (hejtmanovi Martinu Netolickému, jeho náměstkyni pro oblast zdravotnictví Michaele Matouškové, radním)

  • všem krajským zastupitelům a zastupitelkám

  • médiím

OBĚŽNÍK V PDF STAHUJTE TADY

1 Vyjádření nezastírají, že nezastupují všechny hlasy toho kterého pracoviště.