Instrumentářky: Iniciativo, jdeme do toho taky!

(vyšlo v Iniciativě číslo 22)

Ahoj všem,

všem nám, co jsme hodně aktivní, méně aktivní, co podřimujeme a co se budíme…

Díky za rozcvičky v podobě vašeho boje, naše milá Iniciativo, díky za dnešní situaci, která se nedá srovnat s minulostí. Rozcvičky nás probraly a jdeme do všeho s vámi. Jen nám dávejte povely, nejsme takové bojovnice. Chceme ale radostné dny pro sebe i pro pacienty. Chceme jim dát stoprocentní péči operační i pooperační. Péči, jakou si zaslouží, a se šťastným návratem domů. Chceme, aby byl na každém oddělení dostatek sester, sanitářek a všech, které ke své práci potřebujeme. Zasloužíme si to. A zaslouží si to i naše nemocnice.

Pevné nervy a optimismus a ještě jednou díky, díky.

PS: Napadlo nás pozvat pana radního Bureše na celodenní návštěvu nemocnice. Program by byl bohatý: ráno v 7.00 nástup na oddělení, s pacientem na operaci, s pacientem na JIP a zbytek dne do 19.00 by strávil na oddělení interny, neurologie, chirurgie a dalších. Třeba by se vcítil do nás, do pacientů, do reality.

tým instrumentářek, COS KKN Karlovy Vary

11. ledna 2018