Sklopené hlavy a poslušnost, nebo důstojnost a hrdost na svou práci. Co vlastně chceme?

Dopis anesteziologických sester z karlovarské nemocnice nepotřebuje komentář. Je nejlepší odpovědí těm nahoře ve vedení kraje a nemocnice, kteří si nám upírají státní tabulky a myslí si, že zdravotnice je možné obelhávat a podvádět. Je nejlepší odpovědí těm, kdo nechápou, že navzdory poslednímu přidání nás nepřiznání tabulek okrádá o hodně peněz, teď i do budoucna. A k tomu dopis správně připomíná, že žádné přidání, které jsme od loňského února zaznamenali, nevzešlo z blahovůle vedení a politiků: je za tím aktivita a boj zdola.

:::::::::::::::::::

Sklopené hlavy a poslušnost, nebo důstojnost a hrdost na svou práci. Co vlastně chceme?

Milé kolegyně a kolegové, je začátek roku 2018. Jaký bude, co přinese? Ovlivníme sled událostí v naší nemocnici? Myslíme si, že můžeme: jen musíme chtít!

Jak jsme se dozvěděly, státní tabulky nejsou, sliby nesliby. Nejsou peníze, nebo politici umí pouze slibovat? Asi to druhé. A jde jim to dobře, že? Doufáme, že se k tomu postavíme čelem a ne jako obvykle, mlčky a odevzdaně. Můžete říci, že jste při pohledu na výplatní pásku spokojené. Opravdu? Nevadí vám několikatisícový rozdíl ve výplatě oproti státním tabulkám? Spočítat rozdíl, který tím vznikne za pouhý rok, umíme asi všichni. Ještě stále je to v pořádku?

To není jiný plat za jinou práci. To je menší plat za stejnou práci jako ve státním. Většina se jen pasivně a hezky anonymně veze na odvaze a boji našich kolegyň. Vystoupily z davu, projevily obrovskou osobní odvahu a postavily se čelem proti vedení nemocnice a politikům.

Bojují za naši hrdost a důstojnost. Ony samy jsou přitom mnohdy terčem útoků svých nadřízených, kteří čekají na jejich zaváhání. Patří jim velký dík.

Snad mají ještě chuť a nějaké síly na další aktivity. My ostatní, schované v davu, je musíme podpořit. Jak? Přemýšlejte a trochu se zamyslete. Pouhé kývání hlavami a mlčenlivý souhlas nestačí.

Mít se dobře něco stojí! Iniciativa znamená být iniciativní = aktivní.

Za anesteziologické sestry a Iniciativu sester Ilona,

10. ledna 2018