Dokumenty ohledně covid odměn podle "kompenzační vyhlášky"

  • Metodický výklad ministerstva k vyhlášce č. 428/2020 Sb. (dále jen „Úhradová vyhláška 2021“) a vyhlášce č.305/2020 Sb. (dále jen „Kompenzační vyhláška 2020“) v souvislosti s COVID-19: ZDE

(vykládá ustanovení ohledně navýšení úhrad)

  • Odpověď ředitelky odboru regulace a úhrad ministerstva zdravotnictví Pavlíny Žílové: ZDE (naše dotazy tady)

(Je podstatná proto, že se v ní píše: "Navýšení bylo kalkulováno tak,  aby  pracovníci  na  standartních  lůžkách  mohli  dosáhnout  na  odměnu  200  Kč hrubého/hodinu  a  pracovníci  na  JIP  500  Kč/hodinu  (v  rámci  navýšení  úhrady  bylo kalkulováno  i  s  odvody,  náhradami  apod.)  za  péči  o  COVID  pacienty.  Toto  navýšení úhrady platilo po celý rok 2020."

Kromě toho poznamenává: "Nicméně výše těchto dodatečných odměn je plně na domluvě mezi vedením a zaměstnanci konkrétní nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví a ani zdravotní pojišťovny v této oblasti nemají žádnou pravomoc.")

  • Odpověď náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové: ZDE

(Je důležitá proto, že v ní paní náměstkyně uvádí: "(...) navýšení úhrad za ošetřovací dny u COVID pozitivních pacientů je skutečně určeno na růst osobních nákladů z důvodů zvýšení odměn pro zdravotníky."
A kromě toho zdůrazňuje: "Dále můžeme vyvrátit, že by ministerstvo zdravotnictví poskytovalo finanční prostředky na mimořádné odměny v roce 2020 pouze svým nemocnicím.")

  • Dopis předsedy Společnosti infekčního lékařství Pavla Dlouhého vybraným hejtmanům ohledně covid odměn: ZDE

(Významný je proto, že připomíná: "Deklarovaným cílem ministerstva zdravotnictví bylo, aby tímto způsobem poskytly zdravotní pojišťovny nemocnicím prostředky na vyplacení odměn na covidových odděleních ve výši 200 – 500 Kč za hodinu dle náročnosti práce. (...) 
 Nemocnice díky výše uvedenému bodu inkasovaly od pojišťoven mnohamilionové částky, ředitelé je zřejmě využili jiným způsobem, než jim ukládal zákonný předpis."

Hejtmany nato vyzývá: "Věřím, že dohlédnete na to, aby byly odměny za náročnou a obětavou péči o nemocné s covid-19 doplaceny neodkladně a  do poslední koruny.")