Iniciativa NPK: Kraj vzkazuje, že za nízké covid odměny si můžeme sami. Ale kolik bral vrcholný management? Potkejme se na schůzce napříč NPK!

image: 
Pracujeme pro NPK, a tu vlastní kraj. Obě instituce by se proto měly aspoň domluvit, jak nám budou lhát o covid odměnách, které nám upírají. Zatím si vymýšlí každá po svém – a ze lži se tak usvědčují navzájem.
 

OBĚŽNÍK NPK ČÍSLO 8 V PDF STAHUJTE TADY

Management NPK tvrdí, že covid odměny ve výši 200/500 Kč/hod jsou nedorozumění, ministerstvo podle něj uvádí zdravotníky v omyl, žádné peníze na odměny z pojišťoven nechodily a chodit neměly.

Jenže! Do toho vstoupila paní náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, která na zasedání krajského zastupitelstva v úterý 20. dubna „vysvětlila“, že: za nevyplácené odměny si mohou sami pracovníci, protože si práci s covid pacienty špatně vykazovali. Chyba je podle ní… na naší straně!

Je v tom nejedna potíž: Verze vedení NPK by vyvracela verzi paní náměstkyně a obráceně. A verze paní náměstkyně nedokáže vysvětlit, jak je tedy možné, že se covid odměny vůbec mohly vyplácet (za směšných necelých devět korun na hodinu). A ony se vyplácely, covid práce tedy musela být vykazována – jen se hodinově násobila místo 200/500 korunami pouhými nuznými devíti korunami.

Odměny jsme si „nevymysleli“ – tady jsou doklady

Šlendrián v režii NPK/kraj by nás však neměl zmást. Neměl by zmást ani jednoho, ani jednu z nás. Fakt, že se peníze na odměny ve výši 200/500 korun/hod týkaly i naší nemocnice, totiž:
::: zmiňuje metodické sdělení ministerstva zdravotnictví,
::: výslovně nám ho potvrdila ředitelka ministerského odboru pro úhrady
::: a následně nám ho stvrdila i náměstkyně ministra,
::: kromě toho onen fakt potvrzuje dopis Společnosti infekčního lékařství, který přímo hejtmana Netolického vyzývá ke zpětnému vyplacení odměn „do poslední koruny“.

Fakt, že odměny se týkaly i krajských nemocnic:
::: dosvědčuje příklad Krajské zdravotní, jejíchž šest nemocnic personálu 200/500 korun/hod platilo.

všechny dokumenty najdete na adrese: https://organizujemese.cz/covid odmeny-dokumenty
 
 
Situace je zřejmá. Teď jde o to spojit se napříč NPK a o odměny si říct.
Nejen proto se bude konat:

SETKÁNÍ PERSONÁLU NAPŘÍČ NPK

ve ČTVRTEK 6. května, od 15.00, v Ústí nad Orlicí, v parku Kociánka

zveme všechny kolegyně a kolegy z Litomyšle, Ústí, Svitav, Chrudimi, Pardubic
Řeč nebude „jen“ o našich covid odměnách, kterými si nemocnice vylepšuje rozpočet. Je čas podívat se i na pracovní a mzdové podmínky.

Řeč bude i o tom, co pro zlepšení může konkrétně udělat každý, každá z nás.

Šiřte na svých odděleních, zkuste si prohodit služby – přijďte, pošlete kolegyně, kolegy! setkání se bude samozřejmě konat za respektování aktuálních covid opatření

 

Co čekat od kraje: protahování, odkládání, zahrávání do autu

A ještě jedna novinka z vedení kraje: jednak se ve středu 28. dubna koná jednání mezi vedením kraje, vedením NPK a zástupci jednoho z petičních výborů (petic obíhala v nemocnicích spousta), jednak si prý management NPK připraví pro kraj prezentaci ohledně financování covidu.

Co si o tom myslet?

Předně je třeba si uvědomit toto: Peníze, které podle kompenzační vyhlášky, dobrozdáních ministerstva i Společnosti infekčního lékařství měly do NPK na naše odměny chodit, jsou v součtu ohromnou sumou. Obří částkou, které se kraj/NPK nechce a nebude chtít vzdát.

Proto se od vedení ani od kraje nedá čekat nic vstřícného.

Proto musíme rozumět tomu, že poté, co personál neutišily výsměšné mimořádné „odměny“, taktikou kraje/NPK odteď bude:
• jednání využít právě jen k utišení protestů a uchlácholení nespokojeného personálu („není potřeba se organizovat a ozývat, vždyť už se to konečně ’řeší’“)
• na jednání a prezentaci mlžit, dělat alchymii s čísly i paragrafy
• jednání protahovat: - aby boj za lepší odměny nespokojený personál v nemocnicích postupně prostě vzdal - aby mezitím do nemocnic přistály dotační odměny, které nám nemocnice ukrást nemůže a které jí poslouží k „ucpání pusy“ (najednou bude snazší zapomenout, o kolik víc jsme mohli mít)
• aby se lidé začali místo úsilí o lepší odměny soustředit na nadcházející dovolené a zotavení se - aby covid i odměny prostě sešly z mysli.

Křivdíme motivacím a plánům vedení kraje a NPK? Jsme příliš přísní, příliš opatrní? Dosavadní přístup kraje i nemocnice nám doporučuje, abychom se k jejich přístupu postavili velmi obezřetně a prakticky.

Bez ohledu na jednání je třeba dál pokračovat v organizování se: možnosti, jak začít na kraj i vedení skutečně tlačit, máme – když se propojíme dohromady.

Kolik se v NPK bere nahoře…

Jaké máme základní mzdy, víme. Že k nim leckde nedostáváme žádné osobní, víme, že mnohde je ono osobní pouze výsměchem, víme. Víme též, že pro nás covid odměny znamenaly urážlivých cca 1 520 korun měsíčně – a to nás nekonečné služby tváří tvář viru a umírání a ve zpocených mundůrech stály fyzické i psychické zdraví, volný čas, znamenaly pro nás sebeobětování se.

Teď víme i to, kolik NPK vyplatila za loňský rok třem členům statutárního orgánu: 6 931 444 korun.
Téměř sedm milionů pro mzdy a odměny tří manažerů.
Pokud to zjednodušíme a budeme počítat s tím, že dostávali všichni stejně, je to 2,3 milionu korun pro jednoho ročně, téměř 200 tisíc měsíčně.
Nevíme, kolik z toho je mzda a kolik odměny.
Ale víme, že my jsme brali, jako „odměnu“ za onu pověstnou první linii, zoufalých 1 520 korun měsíčně.
Za první dva měsíce letošního roku pak pan ředitel a dva členové představenstva dostali: 891 432 korun.
Tedy cca 150 tisíc měsíčně pro jednoho.

… a kolik jsme měli dostávat podle vyhlášky my

Oněch nehorázných, arogantních 1 520 korun měsíčně je v součtu za říjen, listopad, prosinec 4 560 korun.
Kolik by to za ony tři měsíce bylo, kdybychom dostávali tolik, kolik na naše odměny (podle ministerstva a Společnosti infekčního lékařství) nemocnice dostávala?
Tady je naše covid účetnictví (pro říjen-listopad-prosinec, počítáno na 15 služeb/měsíc):
v režimu 500/hod. bychom měli: 258 750 Kč (intenzivní covid péče)
v režimu 500/hod. (placeno jen za tři plus tři hod. v covid obleku): 135 000 Kč (intenzivní covid péče)
v režimu 200/hod. bychom měli: 103 500 Kč (covid standard)
v režimu 200/hod. (placeno jen za tři a tři hod. v covid obleku): 54 000 Kč (covid standard) Iniciativa NPK,
 
Iniciativa sester Iniciativa.Svitavy@seznam.cz ::: Facebook: Iniciativa NPK : Iniciativa sester ::: web: organizujemese.cz