Noviny pro KKN: Březnové covid odměny 1 500 Kč - nejsou dost a nejsou pro všechny!

image: 

Vedení zčistajasna ohlásilo, že pro měsíc březen zvyšuje covid odměny na 1 500 korun/směna. Je to reakce na to, že se oddělení začala iniciativně ozývat. Jenže to je nedostatečná (a zmatečně sdělená) reakce. Jejím cílem je „ucpat nám pusu“, dokonce jen části z nás. Zároveň to je potvrzení, že ozývat se – se nám vyplatí i dál.

Shrneme, jak se události odvíjely. Je to výmluvné samo o sobě:
 

  • Kolektivní vyjednávání odborů přineslo: 10 procent, až od března.
  • Oddělení se začala ozývat a připomínat: deset procent mělo být už od ledna, covid příplatky měly dělat200/500 korun na hodinu, pořád usilujeme o modifikované státní tabulky.
  • Odbory se daly slyšet, že 10 procent za leden a únor je třeba nemocnici nechat a že snaha o lepší covid odměny je k ničemu: „Hlavně nebýt moc hrrr.“
  • Devět oddělení se ozvalo prohlášeními v Iniciativě.
  • Odehrála se bouřlivá a zásadní schůze varského OARIM s ředitelem Špilarem: Kolegyně na ní vyjasnily, že stejně jako se personál vypořádal se svými „závazky“ k covidu (přesněji řečeno mnohonásobně nad míru oněch „závazků“) – musí se vedení vypořádat se svými závazky k personálu. A že se personál nemůže ohlížet na jakékoli ekonomické zájmy vedení a kraje – stejně jako se vedení ani kraj neohlížejí na strasti nás, našich rodin. Ředitel Špilar přislíbil další schůzku: „Do čtrnácti dnů.“
  • Ředitel Špilar svůj slib schůzky nedodržel.
  • Místo toho teď vedení rozhodilo něco peněz, pro březen zvýšilo pro intenzivní covid péči odměny na 1 500 korun za směnu. Naprosto nečitelně: Nejprve se zdálo, že to je pouze ústupek Varům, který má Cheb minout. Když se info dostalo skrze Iniciativu k chebským oddělením a ta se ozvala, doslýchala se z varského ústředí rozporuplné zprávy: Je to jen pro Vary, nebo i pro Cheb? A jen pro chebské ARO, nebo i JIP? Pro chebské kolegyně, a tedy pro nás všechny společně, to bylo nedůstojné.
  • Vše nasvědčuje tomu, že celé odměny byl nakvap uvařený pokus, jak oddělení rychle umlčet „pár drobky“. A ani si nedělat hlavu se „štábní kulturou“ kolem toho.
  • Až po apelech oddělení se vedení uvolilo vyjádřit se písemně: odměny 1 500 Kč/směna platí pro březen a týkají se všech z intenzivního covidu v celé KKN.

 Důležité pro nás je:
::: Na kolegyně a kolegy ze standard covidu se nesmí zapomínat.

::: Březnových 1 500 Kč/směna představuje 125/hod. Jenže KKN za intenzivní covid dál dostává 500 Kč/hod.

::: Nemocnice nám pořád dluží peníze, které dostávala na to, aby nám mohla po rok 2020 platit 200/500 korun/hod.

::: Nemocnice nám pořád dluží 10procentní přidání za leden a únor, i na to od pojišťoven dostávala peníze.

::: Nezapomínáme na modifikované státní tabulky (modifikované tak, aby si nikdo nepohoršil).

A ještě tohle je důležité poučení: Tlakem zdola si můžeme polepšit! Jedeme dál.

Cifry, které je dobré mít na očích:

kolik nám nemocnice dluží

Tady je naše covid účetnictví (pro říjen-listopad-prosinec, počítáno na 15 služeb/měsíc):
v režimu 500/směna jsme dostali celkem: 22 500 Kč
v režimu 500/hod. bychom měli: 258 750 Kč
v režimu 500/hod. (placeno jen za tři plus tři hod. v covid obleku): 135 000 Kč
v režimu 200/hod. bychom měli: 103 500 Kč
v režimu 200/hod. (placeno jen za tři a tři hod. v covid obleku): 54 000 Kč
Od pojišťoven KKN dostávala peníze na odměny v režimu 200/500 Kč/hod.

… zatímco se chlubí přebytky

A tohle je účetnictví nemocnice: „Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2020 cca +40 mil. Kč,“ uvádí se v zápisu z primářského sboru a karlovarského kolegia vrchních sester z konce ledna 2021.

Co k tomu říct:

Všímáme si, jak „zázračně“ se uzdravil rozpočet nemocnice. Ale vedeme v patrnosti, jak si pohoršily rozpočty, které s nemocnicí máme my: suma, kterou nám nemocnice upírá, rostla.
Ty účty požadujeme srovnat.
 
Pro připomenutí:
nemocnice peníze na 200/500 Kč/hod dostávala
Několikrát to Iniciativě potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. A Společnost infekčního lékařství rovněž.
viz: https://organizujemese.cz/node/314 a https://organizujemese.cz/node/319

 
Chebské kolegyně musely podstoupit velmi ponižující komunikaci, aby se dověděly, zda a jak se jich odměny týkají. Přikládáme dva dopisy vedení, kterými Cheb na informace, které se dověděl iniciativně zdola, reagoval.
 

Cheb chir JIP: Jsme přehlížení, naštvaní, znechucení

Vážený pane inženýre,
dostala se k nám informace ohledně COVID příplatků, kdy dochází ke zvýšení ze stávajících 500 Kč za službu na 1 500 Kč s platností od března 2021. Víme, že v nemocnici v Karlových Varech se to týká celé celé intenzivní péče, v Chebu bylo řečeno, že je to pouze pro ARO, i když teď se mluví o celé intenzivní péči. 
 
Ze dne na den se náš chirurgický jip stal oddělením intenzivní péče pro COVID pacienty. Pro nás to znamenalo, že jsme se museli začít starat i o ARO pacienty a poskytovat jim stejně kvalitní ošetřovatelskou péči, jako poskytují naše kolegyně z ARO oddělení. Ačkoli nějaké zkušenosti s takovými pacienty máme, přesto nejsme na takové úrovni jako kolegyně z již jmenovaného ARO oddělení. Ale myslíme si, že ve spolupráci s nimi jsme to zvládli na výbornou. Nesmíme zapomenout také na naše kolegyně,  které k nám byly přiřazené z gynekologického a porodnického oddělení. Ty byly hozené přímo do vody a neměly možnost se jakkoli předem adaptovat na našem oddělení a pečovat o intenzivního pacienta. Byla to velice stresující a náročná situace nejen pro ně, ale i pro nás. Mají náš neskutečný obdiv, neboť to zvládly společně s námi naprosto bravurně a navýšení příplatku by si také zasloužily.  
 
Nevíme,  zda jste si plně vědomi toho, v jakém zázemí již několik let pracujeme, neboť jsou to provizorní prostory,  kdy personál nemá na svém oddělení ani své WC. Přesto jsme všichni poskytovali a poskytujeme tu nejlepší možnou péči naším pacientům, jakou poskytovat dovedeme. 
 
Toto vše v nás vyvolává pocit, že si nevážíte naší práce. Chceme Vám připomenout, že nejdůležitější pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je dobře motivovaný personál, ale momentálně jsme dost naštvaní a znechucení s postojem vedení. Naše demotivace se stupňuje  delší dobu. Chebská nemocnice je přehlížena již dlouho a my si to už nechceme nechat líbit. Prosíme Vás o vysvětlení, proč jednáte takto nestejnoměrně? Proč děláte rozdíl v covid příplatcích zaměstnanců na intenzivní péči a ARO oddělením? Proč, přestože jsme jedna a tatáž společnost Karlovarské krajské nemocnice, jsou stále rozdíly mezi Karlovými Vary a Chebem?
 
A v neposlední řadě se chceme zeptat, proč máme vyplácen covidový příplatek 500 Kč za službu, když jste obdrželi od pojišťoven takové peníze, aby nám byl tento příplatek vyplácen za hodinu a ne za 12 hodin? 
 
Předem Vám děkujeme za odpověď. S pozdravem, 
chirugie JIP
(Na tenhle včerejší e-mail pan ředitel Špilar stihl reagovat „odpovědí“, v níž doufá v „nalezení přívětivého způsobu komunikace“. Jenže ve svém e-mailu nepíše nic o odměnách pro kolegyně z gynekologického-porodnického oddělení, nic o nevyplácených 500 Kč/hod, nic o práci bez WC. To „přívětivě“ přešel. Bez slůvka odpovědi.)
 

Cheb interna: cítíme se zneužité

Dobrý den všem,
VŠICHNI zaměstnanci Interny v KKN Cheb se pozastavují nad rozdílnými COVID příplatky na odděleních Cheb a Karlovy Vary. Po tak dlouhé době (od října 2020) jedeme pracovně na 200 procent a velice nás uráží Váš postoj ohledně rozdělení COVID příplatků.
Cítíme se zneužity a podhodnoceny, rádi bychom chtěli slyšet Vaše vyjádření, zda jsme tak méněcenné než na jiných odděleních, kterým se příplatky za COVID zvedají.
Vedení nám tvrdí, že se nedělají žádné rozdíly mezi Chebem a Karlovými Vary. Tyto okolnosti ukazují pravý opak. Na jaře 2020 se žádné rozdíly mezi odděleními s COVID pacienty nedělaly.
Žádáme o Vaše vyjádření k této situaci.
zaměstnanci INTERNA Cheb ( INT.JIP, INT.1+2, INT. ambulance, = 67 zaměstnanců bez DPČ a DPP)