texty

Schůze v Chebu, čtvrtek 11. ledna: co se podařilo a co je před námi

Všechny zaměstnance KKN Cheb zveme na schůzi Iniciativy sester, která se bude konat ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 15.45 v klubu Oceán (u Kalabzů). Po roce s Iniciativou pojďme společně probrat, jak jsme na tom s penězi a s pracovními podmínkami, a také to, co se podařilo a co je stále před námi.

Nejpádnější poučení z uplynulého roku totiž zní, že „zadarmo“, bez naší aktivity, bez našeho tlaku a naší síly zdola, od vedení KKN ani kraje nic nedostaneme. A protože nás stále trápí mnoho věcí, je zase čas probrat, co dál a jak v Chebu šlápnout na plyn.

Iniciativa číslo 21: Tabulky v KKN od ledna 2018 nebudou

Navzdory slibům, personální krizi i argumentům kraj nedá peníze na zavedení státních tabulek v KKN. Noviny Iniciativa vysvětlují, jaký je důvod: leckteré kolegyně uvěřily tomu, že jim tabulky spadnou do klína samy od sebe a obejdou se bez aktivity, podpory, tlaku na vedení i politiky. Leckteré kolegyně se prostě nezajímaly. Naletěly slibům, doufaly, že to za ně vyřeší ostatní. Mnohé nové kolegyně i oddělení se k Iniciativě přidávají, zatím to ale nestačí. 

Důvěřujte nám, tabulka budou: takhle hejtmanka Vildumetzová, radní Bureš i vedení KKN tabulky slibovali

(vyšlo ve dvacátém čísle novin Iniciativa)

Kraj také přislíbil, že od 1. ledna 2018, začnou v Karlovarské krajské nemocnici platit platové tabulky jako ve státních zařízeních. „Nyní management nemocnice přepočítává, jak náročné to bude po finanční stránce,“ dodal radní Bureš. iDNES.cz, 27. dubna 

Sestry s delší praxí by návrh vedení připravil o hodně

(vyšlo ve dvacátém čísle novin Iniciativa)

Nezamlčujeme, že návrh vedení by menšině jednorázově, „jednou a dost“, pomohl. Pokud by se kraj ze slibů tabulek vyvlékl, jednoznačně a výrazněji by naopak prohrály sestry s delší praxí. Pro příklad:

Sestra se specializací a 28 lety započitatelné praxe si s návrhem vedení KKN pohorší o 63 600 korun za rok.

Tabulky by do budoucna pomohly všem. Přečtěte si proč

(vyšlo ve dvacátém čísle novin Iniciativa)

Na jejich sliby si všichni pamatujeme: padaly v novinách, na jednáních. Teď se ke slibování tabulkových platů nechce znát ani vedení kraje, ani vedení KKN. Na kolektivním vyjednávání v úterý 5. prosince jsme se dověděli nabídku vedení: ne tabulky, ale deset procent pro každého. Návrh vedení odmítáme. Nadále trváme na našem požadavku tabulek za dodržení principu, že nikdo si nesmí v celkové výši výplaty pohoršit.

V tomto čísle Iniciativy proto:

Iniciativa číslo 20: Tabulky jsou lepší než návrh vedení na 10 procent. A od slibů politiky nemůžeme nechat utéct

V reakci na to, že vedení kraje i KKN utíká od vlastních slibů, vysvětlujeme, proč jsou tabulky upravené podle principu "nikdo si nesmí pohoršit" lepší než návrh vedení na desetiprocentní růst mezd. Vypočítáváme i to, proč by na návrh vedení nakonec doplatily i ty kategoroie změstnanců, jimž by návrh managementu jednorázově pomohl. A připomeneme i sliby politiků a vedení - k nimž se dnes, po volbách, neznají. Kromě toho připomínáme, že v úterý 12.

Prohlášení Iniciativy sester k odmítnutí vedení kraje a nemocnice dodržet slib tabulkových platů v KKN

Krajské vedení odmítá poskytnout dostatek financí, aby umožnilo zavedení modifikovaných státních tabulek v Karlovarské krajské nemocnici. Iniciativě sester to sdělila v úterý 5. prosince na kolektivním vyjednávání finanční ředitelka nemocnice Jitka Samáková. Státní tabulky přitom personálu nemocnice krajské vedení i vedení nemocnice dlouho a opakovaně slibovalo.

Seminář v KKN: Naučme se říkat „NE“ starým (ne)pořádkům v nemocnici. Pondělí 11. prosince, nemocnice Karlovy Vary

Nejde nám jen o peníze, které dostaneme jednou za měsíc na účet. Jde i o pracovní podmínky, které nás stresují a připravují o profesní hrdost i lidskou důstojnost pokaždé, když jsme v práci. Proto se mnohé z nás snaží zvednout hlavu a říct „NE“ starým (ne)pořádkům, které škodí nám, ale i pacientům. A proto pořádáme  v pondělí 11. prosince v nemocnici Karlovy Vary od 15.30 hodin  přednášku a seminář, kde:

  • ::::: Budeme mluvit o tom, co vše nám na práci na tom kterém oddělení vadí, co chceme změnit a co nás zajímá.

Aktivita se vyplácí: Mzdy, přesčasy, přestávky na oběd. A sebevědomí

(vyšlo v devatenáctém čísle Iniciativy)

Od února letošního roku, kdy se v KKN dala Iniciativa sester dohromady, se v nemocnici leccos povedlo. Za těch pár měsíců to bylo víc, než co nám daly předchozí roky, kdy jsme jen čekaly a „doufaly“.

Některé výdobytky se týkají celé KKN, některé si pro sebe zajistila konkrétní oddělení. Některé byly přímým výsledkem našeho tlaku, jiné přišly jako jeho vedlejší následek. Některé se týkají našich peněženek, jiné našich pracovních podmínek. A všechny se týkají našeho sebevědomí a hrdosti.

Kolektivní vyjednávání: o tabulkách nyní rozhoduje kraj

Vedení KKN propočítalo, že zavedení upravených státních tabulek by si na rok 2018 vyžádalo od Karlovarského kraje zhruba 23 milionů korun. Čeká se proto na jeho rozhodnutí, zda finance poskytne. Státní tabulky jsou tak pořád nejisté. Tak zní závěr z prvního kola kolektivního vyjednávání v KKN, kterého se ve středu 15. listopadu účastnila i Iniciativa sester. Stejně tak je potřeba zajímat se i nadále pozorně o to, za jakých podmínek by tabulky nemocnice zavedla.

Hlasy z terénu: Vytírání v popisu práce nemám. Proč to pak ale dělám?

(vyšlo v sedmnáctém čísle novin Iniciativa)

Vytírání v popisu práce nemám. Proč to pak ale dělám?

„- Výkon na sále trvá hodinu, po něm pak ale dvě a půl hodiny uklízím.

- Vytíráš na sále? Máš to v popisu práce?

- No, nemám, jasně že ne.

- Ale děláš to. Všimněme si, že lékaři to nikdy neudělají. Proč? Protože mají hrdost. A my si ji budujeme taky.“

(…)

„Když je málo provozního personálu, ať ho nemocnice přijme víc.“

ze schůzí Iniciativy

::::::::::

„Přecvaknout se“ znamená též říkat „NE“

(vyšlo v sedmnáctém čísle novin Iniciativa)

V Iniciativě sester nyní rezonuje věta: „Naučme se říkat NE!“ Ta věta může v praxi znamenat i tuhle výzvu

Roky jsme byly pyšné a hrdé, že dokážeme dělat vše. Nyní, kdy je v našich nemocnicích dlouhodobý nedostatek zdravotního personálu, se tato naše „schopnost“ – multifunkčnost – staví proti nám. Všichni jsou zvyklí, že v případě potřebu je tu sestra, která „to“ udělá.

Rozdíl mezi platem a mzdou je již více než devět tisíc korun. I proto chceme platy

(vyšlo v sedmnáctém čísle novin Iniciativa)

Nůžky mezi příjmy sester se dále rozevírají

Rozdíl mezi platem a mzdou je již více než devět tisíc korun

Platem jsou odměňováni zaměstnanci podle tabulek, mzdou v ostatních zařízení (a.s. či s.r.o.). Že jsou tabulkové platy u zdravotních sester vyšší než mzdy v akciovkách, není žádným tajemstvím. Že se však rozdíl mezi oběma formami ohodnocení neustále zvětšuje, již tak známé není. V roce 2012 byl rozdíl mezi mediány platů a mezd 7 079 Kč, v roce 2016 již vyskočil na 9 077 Kč.

Stránky