Kdyby se zdravotníkům přidalo, dovolili by si mít i osobní život, hrozí zaměstnavatelé

Jejich vyjádření proti desetiprocentnímu zvýšení platů musíme číst pozorně a neskončit jen u hněvu. Je fajn si z něj odnést i poučení. Podnikatelé z Hospodářské komory i zaměstnavatelé z řad praktiků a ambulantních specialistů bez okolků a na plná ústa říkají, že z pohledu svých zájmů rozumějí situaci velmi jasně. Podle nich:

Setkání v Ústí: sto lidí ze všech pěti nemocnic, spousta důvodů, společný plán

Něco se v NPK mění. Možná že vedení nemocnice i kraje přepísklo svými covid almužnami míru arogance, možná to zvýraznilo staré křivdy. Na setkání napříč NPK přišla ve čtvrtek 6. května stovka lidí ze všech pěti nemocnic. „Nechceme se jen podepsat pod petici – a čekat, co se vyvrbí. Nechceme čekat, až se samo zase neudělá nic. Postarat se o sebe musíme sami,“ řeklo se v úvodu. A schůzka byla o tom, jako to udělat.

Iniciativa NPK: Kraj vzkazuje, že za nízké covid odměny si můžeme sami. Ale kolik bral vrcholný management? Potkejme se na schůzce napříč NPK!

Pracujeme pro NPK, a tu vlastní kraj. Obě instituce by se proto měly aspoň domluvit, jak nám budou lhát o covid odměnách, které nám upírají. Zatím si vymýšlí každá po svém – a ze lži se tak usvědčují navzájem.
 

OBĚŽNÍK NPK ČÍSLO 8 V PDF STAHUJTE TADY

Noviny pro KKN: Březnové covid odměny 1 500 Kč - nejsou dost a nejsou pro všechny!

Vedení zčistajasna ohlásilo, že pro měsíc březen zvyšuje covid odměny na 1 500 korun/směna. Je to reakce na to, že se oddělení začala iniciativně ozývat. Jenže to je nedostatečná (a zmatečně sdělená) reakce. Jejím cílem je „ucpat nám pusu“, dokonce jen části z nás. Zároveň to je potvrzení, že ozývat se – se nám vyplatí i dál.

Jsme ponížené. A naštvané. Na vedení KKN i kraje, říká ARO Cheb

Vyjádření kolegyň z ARO Cheb je silné, sdělné a odvážné. Odhaluje, jak hluboká je propast mezi řečmi politiků a vedení KKN - a realitou. A mezi představiteli kraje a nejvyššího managementu - a personálem, mezi který samozřejmě nepatří "pouze" zdravotníci. Dopis Společnosti infekčního lékařství je poté dosvědčením, že všechny nemocnice, tedy i nestátní, dostávaly po celý rok 2020 peníze na to, aby zaměstnancům z covid oddělení mohly vyplácet odměny ve výši 200/500 korun na hodinu. A že když to nedělaly, nechávaly si finance pro zaměstnance ve vlastní kapse. Přinášíme 41.

Mimořádné odměny v NPK nám jen mají „ucpat pusu“. Nemocnice nám dluží mnohem víc: máme o tom další potvrzení

Už víme, jak rozumět nenadálým a nečitelným „mimořádným odměnám“. Je to past managementu. Vedení předhodilo personálu výsměšnou jednorázovou almužnu – a by zapomněl, že mu nemocnice dluží mnohem, mnohem víc. A víme, že dluží – kromě ministerstva nám to teď, nově potvrzuje i další instituce. To vše shrnuje iniciativní oběžník pro NPK číslo 6. Oběžník číslo 6 STAHUJTE V PDF TADY.

„Covid odměny doplaťte do poslední koruny. Neodkladně.“ Společnost infekčního lékařství píše hejtmanům

Všechny nemocnice, i nestátní, dostávaly od pojišťoven v roce 2020 platby na to, aby mohly dát personálu odměny ve výši 200/500 korun za péči u covid standard/intenzivního lůžka. Společnost infekčního lékařství to důrazně připomíná některým hejtmanům, jejichž krajské nemocnice na odměnách vyplácely trestuhodně nízké částky, aby si obdržené finance nechávaly ve své pokladně.
 
Tags: 

Noviny pro KKN: Chceme jen to, na co máme nárok a co nám bylo slíbeno, znělo na provozce

„My se staráme o pacienty. Děláme to dobře, za covidu za hranicemi vlastních sil. A neříkáme, že to nejde, že se to musí odložit, že to musí počkat, protože to znamená a bude znamenat takovou ránu pro naše zdraví a rodiny. – A totéž teď chceme my po managementu. Ať se stará o naše mzdy a podmínky – a ať to dělá také tak dobře jako my. A ať se ani on nevymlouvá, jak je to těžké a proč to nejde a co by to pro ekonomiku nemocnice znamenalo.“

Oběžník NPK: Hurá! Přišla záloha na covidové příplatky

Zaznamenaly jsme, že únorové výplaty jsou větší než obvykle. (iniciativní oběžník pro NPK číslo 5 STAHUJTE TADY)
 
Jistojistě je to proto, že v nich je záloha na zpětné celkové doplacení covid příplatků, které nám nemocnice dluží.
           
Už jste si spočítali, kolik byste měli na covid příplatcích dostat celkem vy?
 

Pravda o nemocnicích v době covidu: extrémní, nadstandardní obětování se chce jen po nás; stát a managementy se chovají zcela standardně – vypočítavě, arogantně

Uprostřed covid masakru stát ohlásil, že bude vyplácet covidové odměny. K tomu patří několik poznámek:

Iniciativa KKN: Jako by v Karlovarském kraji nebyl covid stav. Vedení licitovalo jako při tradičních vyjednávacích hrátkách. A odbory na ně tradičně, ochotně přistoupily

Vedení sázelo na klasickou hru na vyjednávání, odbory také. Covid necovid. Oddělení nemocnice se zdola ozvala.

Noviny Iniciativa číslo 39 STAHUJTE TADY

Covidový režim, který musíme zvládat, neudělal při kolektivním vyjednávání dojem ani na vedení, ani na odbory. Skončilo to klasickým tanečkem vedení-odbory. Oddělení nemocnice se ale ozvala, iniciativně. Jako vždycky se vyplatí inventura, jak se věci vyvíjely. Tady je:
 

Spojujeme se napříč Nemocnicemi Pardubického kraje. A říkáme: ano, NPK má dluhy, dluží svému personálu

Sjednocujeme se napříč NPK. Opakujeme, že covid příplatky dávaly jiné krajské nemocnice mnohem větší, poznamenáváme, že nesrovnalosti mezi NPK a státem/pojišťovnami nejsou naše věc, a shrnujeme, že dluhy má NPK především ke svému personálu. Přinášíme čtvrté číslo iniciativního oběžníku NPK.

Stránky