Iniciativa NPK: Kraj vzkazuje, že za nízké covid odměny si můžeme sami. Ale kolik bral vrcholný management? Potkejme se na schůzce napříč NPK!

Pracujeme pro NPK, a tu vlastní kraj. Obě instituce by se proto měly aspoň domluvit, jak nám budou lhát o covid odměnách, které nám upírají. Zatím si vymýšlí každá po svém – a ze lži se tak usvědčují navzájem.
 

OBĚŽNÍK NPK ČÍSLO 8 V PDF STAHUJTE TADY

Noviny pro KKN: Březnové covid odměny 1 500 Kč - nejsou dost a nejsou pro všechny!

Vedení zčistajasna ohlásilo, že pro měsíc březen zvyšuje covid odměny na 1 500 korun/směna. Je to reakce na to, že se oddělení začala iniciativně ozývat. Jenže to je nedostatečná (a zmatečně sdělená) reakce. Jejím cílem je „ucpat nám pusu“, dokonce jen části z nás. Zároveň to je potvrzení, že ozývat se – se nám vyplatí i dál.

Jsme ponížené. A naštvané. Na vedení KKN i kraje, říká ARO Cheb

Vyjádření kolegyň z ARO Cheb je silné, sdělné a odvážné. Odhaluje, jak hluboká je propast mezi řečmi politiků a vedení KKN - a realitou. A mezi představiteli kraje a nejvyššího managementu - a personálem, mezi který samozřejmě nepatří "pouze" zdravotníci. Dopis Společnosti infekčního lékařství je poté dosvědčením, že všechny nemocnice, tedy i nestátní, dostávaly po celý rok 2020 peníze na to, aby zaměstnancům z covid oddělení mohly vyplácet odměny ve výši 200/500 korun na hodinu. A že když to nedělaly, nechávaly si finance pro zaměstnance ve vlastní kapse. Přinášíme 41.

Mimořádné odměny v NPK nám jen mají „ucpat pusu“. Nemocnice nám dluží mnohem víc: máme o tom další potvrzení

Už víme, jak rozumět nenadálým a nečitelným „mimořádným odměnám“. Je to past managementu. Vedení předhodilo personálu výsměšnou jednorázovou almužnu – a by zapomněl, že mu nemocnice dluží mnohem, mnohem víc. A víme, že dluží – kromě ministerstva nám to teď, nově potvrzuje i další instituce. To vše shrnuje iniciativní oběžník pro NPK číslo 6. Oběžník číslo 6 STAHUJTE V PDF TADY.

„Covid odměny doplaťte do poslední koruny. Neodkladně.“ Společnost infekčního lékařství píše hejtmanům

Všechny nemocnice, i nestátní, dostávaly od pojišťoven v roce 2020 platby na to, aby mohly dát personálu odměny ve výši 200/500 korun za péči u covid standard/intenzivního lůžka. Společnost infekčního lékařství to důrazně připomíná některým hejtmanům, jejichž krajské nemocnice na odměnách vyplácely trestuhodně nízké částky, aby si obdržené finance nechávaly ve své pokladně.
 
Tags: 

Noviny pro KKN: Chceme jen to, na co máme nárok a co nám bylo slíbeno, znělo na provozce

„My se staráme o pacienty. Děláme to dobře, za covidu za hranicemi vlastních sil. A neříkáme, že to nejde, že se to musí odložit, že to musí počkat, protože to znamená a bude znamenat takovou ránu pro naše zdraví a rodiny. – A totéž teď chceme my po managementu. Ať se stará o naše mzdy a podmínky – a ať to dělá také tak dobře jako my. A ať se ani on nevymlouvá, jak je to těžké a proč to nejde a co by to pro ekonomiku nemocnice znamenalo.“

Oběžník NPK: Hurá! Přišla záloha na covidové příplatky

Zaznamenaly jsme, že únorové výplaty jsou větší než obvykle. (iniciativní oběžník pro NPK číslo 5 STAHUJTE TADY)
 
Jistojistě je to proto, že v nich je záloha na zpětné celkové doplacení covid příplatků, které nám nemocnice dluží.
           
Už jste si spočítali, kolik byste měli na covid příplatcích dostat celkem vy?
 

Pravda o nemocnicích v době covidu: extrémní, nadstandardní obětování se chce jen po nás; stát a managementy se chovají zcela standardně – vypočítavě, arogantně

Uprostřed covid masakru stát ohlásil, že bude vyplácet covidové odměny. K tomu patří několik poznámek:

Iniciativa KKN: Jako by v Karlovarském kraji nebyl covid stav. Vedení licitovalo jako při tradičních vyjednávacích hrátkách. A odbory na ně tradičně, ochotně přistoupily

Vedení sázelo na klasickou hru na vyjednávání, odbory také. Covid necovid. Oddělení nemocnice se zdola ozvala.

Noviny Iniciativa číslo 39 STAHUJTE TADY

Covidový režim, který musíme zvládat, neudělal při kolektivním vyjednávání dojem ani na vedení, ani na odbory. Skončilo to klasickým tanečkem vedení-odbory. Oddělení nemocnice se ale ozvala, iniciativně. Jako vždycky se vyplatí inventura, jak se věci vyvíjely. Tady je:
 

Spojujeme se napříč Nemocnicemi Pardubického kraje. A říkáme: ano, NPK má dluhy, dluží svému personálu

Sjednocujeme se napříč NPK. Opakujeme, že covid příplatky dávaly jiné krajské nemocnice mnohem větší, poznamenáváme, že nesrovnalosti mezi NPK a státem/pojišťovnami nejsou naše věc, a shrnujeme, že dluhy má NPK především ke svému personálu. Přinášíme čtvrté číslo iniciativního oběžníku NPK.

Iniciativa KKN číslo 38: Chce se po nás práce za hranicemi sil. Odvádíme ji. Zaplaťte nám však za ni důstojně

Psychické vyčerpání a jeho následky, fyzická námaha, narušený rodinný život, nic z toho nám finančně nikdo nevynahradí. Důstojné ocenění bez řečí je to nejmenší, co má pro personál vedení nemocnice a kraj udělat - potřeby obyvatel po nich totiž požadují mnohem víc. Postoj managementu je však výsměchem, proto se oddělení KKN ozývají, z Varů i Chebu, pospolu.

Iniciativa Svitavy č. 2: Pracujeme bez výmluv – a trváme na důstojném ocenění. Rovněž bez výmluv

Druhé číslo oběžníku Iniciativy Svitavy shrnuje a připomíná mnohá ministerská vyjádření ohledně covidových odměn, dává nahlédnout do výše odměn v jiných nemocnicích. A též připomíná, jak moc se od svitavských liší sesterské státní tabulkové platy. Druhé číslo oběžníku stahujte zde.

Iniciativa Svitavy č. 1: Ministerstvo nám potvrdilo – i naše nemocnice dostávala peníze na mnohem větší odměny

Personál svitavské nemocnice se rozhodl nespokojit s výsměšnými covidovými odměnami v urážlivé výši 8,30 korun za hodinu. Rozhodl se ozvat a dohromady se dává i prostřednictvím svého oběžníku. V PDF formátu ho stahujte tady.
 

Co nám potvrdilo ministerstvo:
i naše nemocnice dostávala peníze na mnohem větší odměny

 

Stránky